LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 5c.
LUYỆN TẬP:
VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
Thế nào là từ đồng nghĩa?
Những từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
Đặt câu có từ đồng nghĩa
VD: Biển bao la. Cánh đồng bát ngát.
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019
Luyện từ và câu
Luyện tập về từ đồng nghĩa
Luyện từ và câu
Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019
Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tìm các từ đồng nghĩa:
Chỉ màu xanh.
Chỉ màu đỏ.
Chỉ màu trắng.
Chỉ màu đen.
Luyện từ và câu
Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019
Màu xanh
Màu đen
Màu trắng
Màu đỏ
Xanh biếc
Xanh lè
Xanh tươi
Xanh nhạt
Xanh rì
Đen láy
Đỏ tía
Đỏ au
Đỏ bừng
Xanh đen
Xanh lục
Xanh ngọc
Đen thui
Đen sì
Trắng phau
Trắng muốt
Trắng tinh
Đen nhẻm
Đỏ chót
Đỏ sẫm
Đen trũi
VD: Trời chuyển mưa, mây đen kịt.
Đôi mắt em bé đen láy.
+ Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:
Luyện tập về từ đồng nghĩa
Luyện từ và câu
Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019
Cá hồi vượt thác
Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo (điên cuồng, dữ dằn, điên đảo). Nước tung lên thành những búi trắng to như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch.
Mặt trời (mọc, ngoi, nhô) lên. Dòng thác óng ánh (sáng trưng, sáng quắc, sáng rực) dưới nắng. Tiếng nước xối (gầm rung, gầm vang, gầm gào). Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xòe ra như đôi cánh.
Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại (cuống cuồng, hối hả, cuống quýt) lên đường.
Theo Nguyễn Phan Hách
Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:
Cá hồi vượt thác
Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng to như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch.
Mặt trời nhô lên.Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xòe ra như đôi cánh.
Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường.
Theo Nguyễn Phan Hách
Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:
Củng cố
Em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa?
Những từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
Luyện tập về từ đồng nghĩa
Luyện từ và câu
Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019
Luyện tập về từ đồng nghĩa
Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài, tập đặt câu.
- Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc.
Luyện từ và câu
Thứ sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2019
BÀI HỌC KẾT THÚC
Chúc các em học tốt