MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
GIáO VIÊN : Đinh Việt Hương
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp.
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
Ôn bài cũ:

Câu “Quả bưởi to, tròn .” thuộc mẫu câu:

a) Ai làm gì?
b) Ai thế nào?
c) Ai cái gì?
Tìm bộ phận vị ngữ trong các câu trên:

b) Ai thế nào?
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ ……….., …………hoặc ………. của sự vật được nói đến ở vị ngữ.
Vị ngữ thường do ………,……… ( hoặc cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành.
đặc điểm
tính chất
trạng thái
tính từ
động từ
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
I, Nhận xét:
1/ Tìm các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn sau:
Ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.
Theo Võ Nguyên Giáp
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Luyện từ và câu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội
8
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?


1,Tìm các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn sau:
Ngày 2 tháng 9 năm 1945.
Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.


Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Câu 2: Hà Nội tưng bừng màu đỏ.
Câu 3: Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa.
Câu 5: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang.
Câu 6:Những cô gái thủ đô hớn hở,áo màu rực rỡ.
2/ Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được.
Chủ ngữ ở các câu trên chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.
Chủ ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ ) tạo thành
CN
CN
CN
CN
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO ?
Ghi nhớ:
1/ Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.
2/ Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ ) tạo thành.
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?

1/ Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào? Trong đoạn văn dưới đây:
Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.
Nguyễn Thế Hội
Lộc vừng: Cây có lá hình bầu dục, màu nhạt, hoa màu đỏ kết thành chuỗi rủ xuống.
Phân vân: do dự, chưa biết nên quyết định như thế nào.
II, Luy?n t?p
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?

Chú chuồn chuồn nước !
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Cây lộc vừng bên Hồ Gươm – Hà Nội
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
II, Luy?n t?p:
1/ Tỡm ch? ng? trong cỏc cõu k? Ai th? n�o? Trong do?n van du?i dõy:
ễi chao ! Chỳ chu?n chu?n nu?c m?i d?p l�m sao! M�u v�ng trờn lung chỳ l?p lỏnh. B?n cỏi cỏnh m?ng nhu gi?y búng. Cỏi d?u trũn v� hai con m?t long lanh nhu thu? tinh. Thõn chỳ nh? v� thon v�ng nhu m�u v�ng c?a n?ng mựa thu. Chỳ d?u trờn m?t c�nh l?c v?ng ng? d�i trờn m?t h?. B?n cỏnh kh? rung rung nhu cũn dang phõn võn.
Nguy?n Th? H?i
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015


Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Câu 3: Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.
Câu 4: Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng.
Câu 5:Cái đầu tròn
(và) hai con mắt long lanh như thuỷ tinh.
Câu 6: Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.
Câu 8: Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015

Luyện từ và câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
II, Luy?n t?p:
2/ Vi?t m?t do?n van kho?ng 5 cõu v? m?t lo?i trỏi cõy m� em thớch, trong do?n van cú dựng m?t s? cõu k? Ai th? n�o?
Gợi ý 1:
a. H×nh d¸ng cña tr¸i ®ã thÕ nµo?
b. Mµu cña tr¸i thÕ nµo?
c. VÞ cña tr¸i thÕ nµo?
d. H­¬ng th¬m cña nã thÕ nµo?
e. ¡n tr¸i ®ã ta cã c¶m gi¸c thÕ nµo?
Thứ ba ngày 27 tháng 1năm 2015
Luyện từ và câu

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
Ví dụ: Trong các loại quả, em thích nhất xoài. Quả xoài chín thật hấp dẫn. Hình dáng bầu bĩnh thật đẹp. Vỏ ngoài màu vàng xanh. Hương thơm nức.
Quả xoài
Quả bưởi
Quả đu đủ
Quả dưa hấu
Quả quýt
Quả táo
22
23
Chủ ngữ trong câu:
“Bên đường, cây cối mọc xanh um” là:
AI NHANH AI ĐÚNG
A . Cây cối mọc
B . Cây cối
C . Bên đường
B . Cây cối
24


AI NHANH AI ĐÚNG
Chủ ngữ trong câu:
“Lớp chúng em rất đoàn kết” do:
A . Danh từ tạo thành.
B . Tính từ tạo thành.
C . Cụm danh từ tạo thành.
C . Cụm danh từ tạo thành.
25

Chĩc c�c c� lu�n m�nh kh�e,
Chĩc c�c em lu�n ch�m ngoan