Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? - 1
  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? - 2
  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? - 3
  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? - 4
  • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Luyện từ và câu - Lớp 4B
Chủ ngữ trong
Câu kể Ai là gì?
Kiểm tra bài cũ:
Trong câu kể Ai làm gì? Vị ngữ
thường do từ ngữ nào tạo thành?
Lấy ví dụ.
Chu Thị Soa – Hải Châu- Đà Nẵng
Chủ ngữ trong Câu kể Ai là gì?
I- Nhận xét
a) Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương
b)Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Đọc các câu sau:
a) Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương
b)Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
1.Tìm câu kể Ai là gì?
+Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
+Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Các câu kể Ai là gì?
+Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
+Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Các câu kể Ai là gì? Có điểm gì giống nhau?
- Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
- Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Các câu kể Ai là gì? Đều có từ là.
-Ruộng rẫy là chiến trường

Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ
-Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
2. Xác định chủ ngữ trong câu:
Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?
Do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.
1.Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? chỉ sự vật như thế nào ở vị ngữ?.
1.Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.
2.Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi gì?
2.Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi:
Ai? hoặc Con gì?,Cái gì?
3. Chủ ngữ thường do gì tạo thành?
3.Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
1.Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.
2.Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi:
Ai? hoặc Con gì?,Cái gì?
3.Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
II.Ghi nhớ
III. Luyện tập
-Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy
(Hồ Chí Minh)
-Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò
(Xuân Diệu)
Bài 1. Đọc các câu văn sau:
-Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy
(Hồ Chí Minh)
-Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò
(Xuân Diệu)
Tìm câu kể Ai là gì?
a) Câu kể Ai là gì?
-Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.
-Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
-Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nội niềm bông phượng.
-Hoa phượng là hoa học trò
-Văn hoá nghệ thuật cũng

là một mặt trận.
b)Xác định chủ ngữ:
CN
-Anh chị em là chiến sĩ

trên mặt trận ấy.
b)Xác định chủ ngữ:
CN
-Vừa buồn mà lại vừa

vui mới thực là nỗi niềm

bông phượng.
CN
Hoa phượng là hoa học trò.
CN
b)Xác định chủ ngữ:
-Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.

-Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy
-Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng.

-Hoa phượng là hoa học trò
Đặt câu kể Ai là gì? với từ ngữ sau làm chủ ngữ.
a)Bạn Bích Vân
Bạn Bích Vân là người Đà Nẵng.
b) Hà Nội……….


c) Dân tộc ta………
Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.
 Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.
b) Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam.
c) Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.
a)Bạn Bích Vân là người Đà Nẵng.
2.Chọn từ ngữ: bạn Lan, người, cô giáo, trẻ em điền vào chỗ chấm để tạo thành câu kể Ai làm gì?
Chọn từ ngữ : bạn Lan, người, cô giáo, trẻ em điền vào chỗ chấm:

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI
Cảm ơn các em học sinh thân yêu.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 16:25:56 | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Lần tải: 15 | Lần xem: | Page: 32 | FileSize: 1.68 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, Luyện từ và câu 4. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠNLuyện từ và câu - Lớp 4B Chủ ngữ trong Câu kể Ai là gì?Kiểm tra bài cũ:Trong câu kể Ai làm gì? Vị ngữthường do từ ngữ nào tạo thành?Lấy ví dụ. Chu Thị Soa – H

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau4/tuan-25-chu-ngu-trong-cau-ke-ai-la-gi.7ui40q.html