Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 1
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 2
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 3
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 4
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 4A3
GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆ
MỞ RỘNG VỐN TỪ:
NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆT
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Phân tích tiếng: ngoài, hoài.
- Thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết.
Bài 1: Tìm các từ ngữ:
a. Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.
M: lòng thương người,
lòng nhân ái, lòng vị tha, tình thân ái, tình thương mến, yêu quí, xót thương, đau xót, tha thứ, độ lượng, bao dung, thông cảm, đồng cảm.
b. Trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương.
M: độc ác,
c. Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.
c. Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.
hung ác, nanh ác, tàn ác, tàn bạo, cay độc, ác nghiệt, hung dữ, dữ tợn, dữ dằn,…
M: cưu mang,
cứu giúp, cứu trợ, ủng hộ, hỗ trợ,bênh vực, bảo vệ, che chở, che chắn, che đỡ, nâng đỡ,…
M: ức hiếp,
ăn hiếp, hà hiếp, bắt nạt, hành hạ, đánh đập,…
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết.
Bài 2: Cho các từ sau:
a. Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là “người”.
nhân dân,
nhân hậu,
nhân ái,
nhân loại,
nhân đức,
công nhân,
nhân từ,
nhân tài.
b. Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là “ lòng thương người”.
tiếng nhân có nghĩa là “người”
tiếng nhân có nghĩa là “ lòng thương người”
nhân dân,
nhân hậu,
nhân ái,
công nhân,
nhân loại,
nhân đức,
nhân từ.
nhân tài.
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết.
Bài 3: Đặt câu với một từ ở bài tập 2:
- Nhân dân có một lòng nồng nàn yêu nước và lòng nhân ái bao la.
- Những người công nhân Việt Nam vừa giỏi chuyên môn vừa là những nhân tài của đất nước.
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết.
Bài 4: Các câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì, chê điều gì?
a) Ở hiền gặp lành.
- Khuyên người ta sống hiền lành, nhân hậu vì sống hiền lành, nhân hậu sẽ gặp điều may mắn.
b) Trâu buộc ghét trâu ăn.
- Chê người có tính xấu, ghen tị khi thấy người khác được hạnh phúc
c) Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
- Khuyên người ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh.
Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018
CHÀO CÁC EM!

1. Tìm thêm các từ ngữ về Nhân hậu- Đoàn kết.
2. Đặt câu với các từ ngữ ở bài tập 2.
3. Tìm thêm các câu tục ngữ, thành ngữ thích hợp với chủ điểm mà em học.
4. Xem trước bài luyện từ và câu: Dấu hai chấm trang 22 sách Tiếng Việt lớp 4 tập 1.
Củng cố - dặn dò
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-11 20:56:00 | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Lần tải: 96 | Lần xem: | Page: 8 | FileSize: 0.69 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết, Luyện từ và câu 4. LUYỆN TỪ VÀ CÂULỚP 4A3GIÁO VIÊN: NINH THÚY LỆMỞ RỘNG VỐN TỪ:NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT.TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN KIỆTThứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2018Luyện từ và câuKIỂM TRA BÀI CŨ- Phân tích tiếng: ngoài, hoài.-

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau4/tuan-2-mrvt-nhan-hau-doan-ket.u4s10q.html