Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 1
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 2
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 3
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 4
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4
MỞ RỘNG VỐN TỪ:
NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT
GV: Vi Phương Thảo
Bài 1.
Thảo luận nhóm 4
THẢO LUẬN NHÓM 4

TÌM CÁC TỪ NGỮ
Hot Tip
How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?
Download thêm tại www.trungtamtinhoc.edu.vn
[ Image information in product ]
Image : www.openas.com
Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.
You may not extract the image for any other use.
BÀI 2
Bài 2: Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài. Hãy cho biết:
a, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là người?

b, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người?
nhân dân
công nhân
nhân loại
nhân tài
nhân hậu
nhân ái
nhân đức
nhân từ
Nghĩa của tiếng “nhân”
NGƯỜI
LÒNG THƯƠNG
NGƯỜI
Nhân hậu
Nhân dân
Công nhân
Nhân loại
Nhân tài
Nhân đức
Nhân ái
Nhân từ
Click to edit title style
Add your title in here
Add your title in here
Add your title in here
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
CÔNG NHÂN
BỆNH NHÂN
NHÂN CHỨNG
DANH NHÂN
DOANH NHÂN
NHÂN VẬT
NHÂN DÂN
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
00 01 02 03 04 05 06 07
50%
70%
160%
230%
100%
150%
380%
300%
Text in here (unit: %)
Year
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
BÀI 3: ĐẶT CÂU
Đặt câu với một từ ở bài tập 2 (làm vào vở)
Dãy trái tìm từ ở nhóm a để đặt câu
Dãy phải tìm từ ở nhóm b để đặt câu
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
00 01 02 03 04 05 06 07
50%
70%
160%
230%
100%
150%
380%
300%
Text in here (unit: %)
Year
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
Click to add Text
BÀI 4. GIẢI NGHĨA CÂU TỤC NGỮ
a. Ở hiền gặp lành
b. Trâu buộc ghét trâu ăn
c. Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
VỀ NHÀ
Học các từ ngữ, câu tục ngữ, thành ngữ về “Nhân hậu – đoàn kết” trong bài học
Làm câu 3,4 đề 3 trong sách Tiếng Việt tăng cường.
Chuẩn bị bài sau

TIẾT HỌC KẾT THÚC
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2015-08-20 01:26:43 | Thể loại: Luyện từ và câu 4 | Lần tải: 20 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 4.08 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết, Luyện từ và câu 4. LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾTGV: Vi Phương ThảoBài 1.Thảo luận nhóm 4 THẢO LUẬN NHÓM 4 TÌM CÁC TỪ NGỮHot Tip How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides? Download thêm tại www.trungtamtinhoc.edu.vn[ Image information in product ] Image : www.openas.com Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. BÀI 2Bài 2: Cho các từ sau: nhân dân,

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-mrvt-nhan-hau-doan-ket.oabe0q.html