Bai giang dien tu Tuan 19. Chu ngu trong cau ke Ai lam gi?

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 34.79 M, số trang : 27 ,tên

Slides

Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? slide 1
Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? slide 2
Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? slide 3
Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? slide 4
Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? slide 5

Chi tiết

chào mừng các thầy cô về dự GIờ
THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRẺ
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Giáo viên: KA KẦM
Trường tiểu học Võ Thị Sáu
LỚP 4C
ĐỐ BẠN
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :

-Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? do loại từ nào tạo thành? Nó có ý nghĩa gì?
-Em hãy xác định vị ngữ trong câu:
“Chúng em đang tập nhảy cha cha cha”.
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :

- Em hãy đặt một câu kể Ai làm gì? và xác định vị ngữ trong câu đó.
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :

Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.
3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ.
4.Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành.
Chọn ý đúng:
a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành;
b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành;
c. Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành.
I. Nhận xét: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc,vươn cổ chạy miết.
Theo Tiếng Việt 2, 1988
I. Nhận xét: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc,vươn cổ chạy miết.
Theo Tiếng Việt 2, 1988
1
2
3
4
5
6
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


1.Tìm các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn trên.
I. Nhận xét: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc,vươn cổ chạy miết.
Theo Tiếng Việt 2, 1988
1
2
3
4
5
6
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước,
định đớp bọn trẻ.
2. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.
3. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.
5. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.
6. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.
CN
CN
CN
CN
CN
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
3. Ý nghĩa của chủ ngữ và cho biết chúng do loại từ ngữ nào tạo thành.
Chỉ con vật
Chỉ người
Chỉ người
Chỉ người
Chỉ con vật
Cụm danh từ
Danh từ
Danh từ
Danh từ
Cụm danh từ
Chủ ngữ trong các câu kể Ai làm gì? chỉ người, con vật. Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành;
c. Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành.
I. Nhận xét: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành. Chọn ý đúng:
a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành;
Hoàn thành các yêu cầu sau :
Chỉ cây cối được nhân hóa
Chỉ đồ vật được nhân hóa
Ngoài chỉ người, con vật chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì còn chỉ đồ vật, cây cối được nhân hóa có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.
Ngọn mồng tơi
Cánh tay cần cẩu
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


1.Trong câu kể Ai làm gì?, chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.
2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

II. Ghi nhớ
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


II- Luyện tập:
Đọc lại đoạn văn sau:
Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.
Cả thung lũng như một bức tranh thuỷ mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu.
a/. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.
b/. Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được.
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


3. Trong rừng, chim chóc hót véo von.
4. Thanh niên lên rẫy.
5. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
6. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
7. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.
chim chóc
Thanh niên
Phụ nữ
Em nhỏ
Các cụ già
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


b/. Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được.
Bài 2: Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
Các chú công nhân
b. Mẹ em
c. Chim sơn ca
đang nấu ăn.
đang xây nhà.
hót líu lo trên cành.
Bài 3: Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh bên:
Bài 3: Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh bên:
1. Bà con nông dân đang làm gì?
5. Ông mặt trời đang làm gì?
4. Bầy chim đang làm gì?
3. Các chú công nhân đang làm gì?
2. Các bạn nhỏ đang làm gì?
Bài 3: Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh bên:
Sáng sớm, bà con nông dân ra đồng gặt lúa. Các bạn nhỏ vui vẻ đến trường. Các chú công nhân đang lái máy cày vỡ đất cho những thửa ruộng vừa gặt xong. Một bầy chim bay vút lên trời xanh. Ông mặt trời đang từ từ nhô lên rực rỡ.
Bài làm
Rung chuông vàng
TRÒ CHƠI
B) Chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ. Do động từ hoặc cụm động từ tạo thành.
Câu 1 :Trong câu kể Ai làm gì? Chủ ngữ chỉ gì? và do loại từ nào tạo thành
A) Chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ. Do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.
C) Chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ. Do tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành.
B. Lan rất chăm chỉ.
C. Lan đang học bài
Câu 2 : Đâu là câu kể Ai làm gì?
A. Lan là lớp trưởng của lớp 4C.
A) Buổi sáng
C) Lan
B) Em
Câu 3 : Chủ ngữ trong câu
“Buổi sáng, em rủ Lan đi học.” là:
Câu 4 :Trong câu kể Ai làm gì? Vị ngữ do loại từ nào tạo thành?
A, Do danh từ và các từ kèm theo nó ( cụm danh từ ) tạo thành;
B, Do động từ và các từ kèm theo nó ( cụm động từ ) tạo thành;
C, Do tính từ và các từ kèm theo nó ( cụm tính từ ) tạo thành;
A) Các bạn học sinh
C) Các bạn học sinh lớp 4C
B) Đang trồng và chăm sóc cây
Câu 5 : Vị ngữ trong câu
“Các bạn học sinh lớp 4C đang trồng và chăm sóc cây.” là:
Con búp bê mỉm cười /với em.
Câu 6: Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu
“Con búp bê mỉm cười với em.” là:
B) Con búp bê mỉm cười với em.
C) Con búp bê mỉm cười với em.
Chủ ngữ
Chủ ngữ
Chủ ngữ
Vị ngữ
Vị ngữ
Vị ngữ
Nhận xét:
Thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020
Môn: Luyện từ và câu
Bài :Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?


CHÀO CÁC EM !

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ