Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
Luyện từ và câu lớp 2
GVTH: Bùi Thị Hương Lan
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm

- Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........
thỏ
voi
nai
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật

- Hổ........... Sóc.......... Gấu.......
dữ tợn
nhanh nhẹn
tò mò

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ tư ngày 5 tháng 3 năm 2017
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
TÀU BIỂN
BÃI BIỂN
BIỂN CẢ
SÓNG BIỂN
Sò biển
Cá biển
tôm biển
cua biển
BỜ BIỂN
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
( suối, hồ, sông)


Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
sông
Sông Hương
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 4 ngày 5 tháng 3 năm 2014
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
suối
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
hồ
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu:
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Không được bơi ở đoạn sông này vì sao?
Thứ 4 ngày 5 tháng 3 năm 2014
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương
vì đã đem lễ vật đến trước
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn tinh
vì ghen tức, muốn cướp lại Mị Nương.
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Nước ta có nạn lụt vì năm nào
Thuỷ Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2016
a. Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật đến trước.
b. Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn tinh vì ghen tức muốn cướp Mị Nương.
c. Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?
Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh củng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Chúc QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH nhiều sức khỏe
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-23 16:00:20 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 3.03 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. Luyện từ và câu lớp 2GVTH: Bùi Thị Hương Lan LUYỆN TỪ VÀ CÂU:Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm- Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........thỏvoinaiĐiền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật- Hổ

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.fcz10q.html