Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
SINH NHẬT BẢO NAM
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật
- cáo........ thỏ............ nai..........
Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm
Dữ như ........ Nhanh như........ Chậm như ......
Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm
Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........
tinh ranh
nhút nhát
hiền lành
hổ
sóc
rùa
thỏ
voi
nai
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật
hổ........... Sóc.......... Gấu.......
dữ tợn
nhanh nhẹn
tò mò
SINH NHẬT BẢO NAM
TRÒN 8 TUỔI
Ngày 12 tháng 4 năm 2018
Luyện từ và câu
.Tìm các từ ngữ có tiếng biển
M: tàu biển, cá biển
1
Thảo luận nhóm
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Biển xanh
111111111
Sóng biển
Bãi biển
Tàu biển
Bờ biển
2.Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
( suối, hồ, sông)
a.Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
sông
Sông Hương
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
suối
Suối Mơ
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
hồ
Hồ Hoàn Kiếm
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu
. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
3
Không được bơi ở đoạn sông
này vì sao?
Vì sao không được bơi ở
đoạn sông này?
Luyện từ và câu
. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
a.) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c)Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
4
Trao đổi nhóm hai
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã dâng lễ vật
lên vua Hùng trướcThủy Tinh
Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì
tức giận không lấy được Mị Nương
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Ở nước ta có nạn lụt vì hằng nămThuỷ Tinh
tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh
Luyện từ và câu
. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
4
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu
Bài tập củng cố
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 5
Dòng 6
BIỂN CẢ
Nêu từ xuất hiện ở cột dọc
Câu hỏi
Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền( có 5 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Câu hỏi
Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Câu hỏi
Từ ngữ nào cho biết biển rất rộng ( có 8 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Câu hỏi
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó
thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Câu hỏi
Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Câu hỏi

Phương tiện dùng để đi lại, chuyên chở hàng
hoá trên biển (7 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
(Xem sách trang 64)
Bài về nhà
Ôn từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Bài sau: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Dấu phẩy
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô!
Chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, công tác tốt.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-12-03 14:51:39 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 2.77 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. SINH NHẬT BẢO NAM Luyện từ và câuKIỂM TRA BÀI CŨĐiền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật- cáo........ thỏ............ nai..........Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm Dữ như ........ Nhanh như........ Chậm

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.f7i30q.html