Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5

Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm

- Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........
thỏ
voi
nai
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật

- Hổ........... Sóc.......... Gấu.......
dữ tợn
nhanh nhẹn
tò mò

1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
TÀU BIỂN
BÃI BIỂN
BIỂN CẢ
SÓNG BIỂN
SÓNG BIỂN
Sò biển
Cá biển
tôm biển
cua biển
BỜ BIỂN
Bài 2: Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè
đi lại được.
b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
c) Nơi đất trũng chứa nước,tương đối rộng và sâu, ở
trong đất liền.
( , , sông)
suối
hồ
Bài 2: Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
(suối, hồ, sông)
sông
Sông Hương
Bài 2: Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
(suối, hồ, sông)
suối
Suối Hoa Lan
Bài 2: Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
c) Nơi đất trũng chứa nước,tương đối rộng và sâu, ở
trong đất liền.
(suối, hồ, sông)
hồ
Hồ Tuyền Lâm-Đà Lạt
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Không được bơi ở đoạn sông này
vì sao?
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Đoạn sông này không được bơi vì sao?
Không được bơi ở đoạn sông này vì sao ?
Đoạn sông này vì sao không được bơi ?
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:
Không được bơi ở đoạn sông này
vì sao
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển.
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
?
vì có nước xoáy.
k
V
Viết câu hỏi vào bảng con
Bài 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh,
Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương
vì đem lễ vật đến trước.
Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh
vì ghen tức,
muốn giành lại Mị Nương.
Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên để đánh Sơn Tinh.
Từ ngữ về sông biển.
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 5
Dòng 6
BIỂN CẢ
Nêu từ xuất hiện ở cột dọc
Câu hỏi 1
Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền (có 5 chữ cái)
Câu hỏi 1
Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền (có 6 chữ cái)
Câu hỏi 2
Nơi sâu nhất của biển (có 7 chữ cái)
Câu hỏi 3
Tên của một biển trên thế giới chỉ màu sắc
(có 6 chữ cái)
Câu hỏi 4
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó
thuyền bè đi lại được (có 4 chữ cái)
Câu hỏi 5
Các loại cá sống ở biển gọi là gì? (có 6 chữ cái)
Câu hỏi 6

Cảng ở bờ biển được gọi là gì? (7 chữ cái)
CÁ BIỂN
BÃI BIỂN, SÓNG BIỂN, GIÓ BIỂN
SÓNG BIỂN
BÃI BIỂN
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-02-22 23:03:43 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 104 | Lần xem: | Page: 32 | FileSize: 3.54 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm - Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........thỏvoinaiĐiền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật- Hổ........... Sóc.......... Gấu.......dữ tợn nhanh nhẹn tò mò

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.emh6zq.html