Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP !
Môn:
Luyện từ và câu
Lớp 2D
Giáo viên hướng dẫn: Hồ Khánh Ly
Giáo sinh thực hiện: Nguyễn Thị Vân
Kiểm tra bài cũ:
Bài tập: Hãy chọn tên con vật thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau :
- Dữ như …..
a) Hổ (cọp)
b) Mèo
c) Chuột
Kiểm tra bài cũ:
Bài tập: Hãy chọn tên con vật thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau :
- Nhát như ……
a) Hổ (cọp)
b) Sói
c) Thỏ
Kiểm tra bài cũ:
Điền dấu thích hợp vào ô trống
Em là học sinh trường Trần Quốc Thảo
a) Dấu phẩy
b) Dấu chấm

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi vì sao?
Luyện từ và câu:
Thứ 4 ngày 27 tháng 02 năm 2019
Bài 1: Điền vào chỗ trống các từ ngữ có tiếng biển:
M: tàu biển,
M: biển cả,
biển xanh,
biển khơi,
biển lớn,…
nước biển,
sóng biển,
bãi biển,
bờ biển,
cá biển,
sao biển,
tôm biển,
cua biển,
gió biển,…
CÁ BIỂN
BÃI BIỂN
SÓNG BIỂN
Hồ Xuân Hương
Suối
Suối là dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Sông Hương
Luyện từ và câu :
Bài 2: Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Nơi đất trũng chứa nước,tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
suối
sông
hồ
Thứ 4 ngày 27 tháng 02 năm 2019
A
B
Hồ Xuân Hương
Hồ là nơi đất trũng chứa nước,tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
Suối là nơi có dòng chảy tự nhiên ở đồi núi
Sông Hương
Sông là nơi dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
Không được bơi ở đoạn sông này
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
vì sao?
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Thứ 4 ngày 27 tháng 02 năm 2019
Câu hỏi vì sao được dùng khi ta muốn hỏi, cần một sự giải thích
Luyện từ và câu :
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Bài 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
a) Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì Sơn Tinh đem lễ vật đến trước .
b) Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì Thủy Tinh không lấy được Mị Nương.
c) Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên để đánh Sơn Tinh.
Luyện từ và câu:
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Phần được in đậm là những gì ta muốn hỏi, khi trả lời, ta bỏ chữ “ Vì sao “ và dấu hỏi “ ? “ , sau đó thêm phần trả lời ở cuối câu.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 5
Dòng 6
BIỂN CẢ
Nêu từ xuất hiện ở cột dọc
1
2
3
4
6
5
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu:
Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền
( có 5 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu:
Câu hỏi
Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu:
Câu hỏi
Tên của một biển trên thế giới
chỉ màu sắc giống khăn quàng đội viên
( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu:
Câu hỏi
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó
thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu:
Câu hỏi
Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu:
Câu hỏi
Câu hỏi

Động vật, thực vật khai thác ở biển
được gọi là gì?
(6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết học kết thúc, cám ơn quý thầy cô và các bạn giáo sinh đã cùng tham dự với các bạn học sinh lớp 2D.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 11:43:05 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 31 | FileSize: 2.94 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP !Môn: Luyện từ và câu Lớp 2DGiáo viên hướng dẫn: Hồ Khánh Ly Giáo sinh thực hiện: Nguyễn Thị Vân Kiểm tra bài cũ: Bài tập: Hãy chọn tên con vật thích hợp điền

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.doi40q.html