Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
KHỞI ĐỘNG
Bài 1.Tìm các từ ngữ có tiếng biển
M: tàu biển, cá biển
Cửa biển
111111111
Sóng biển
Bãi biển
Tàu biển
Biển người
Bài 2: Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp với cột B
A
B
hồ
suối
sông
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
suối
hồ
sông
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Không được bơi ở đoạn sông này
vì sao?
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Bài 4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
a.) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c)Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Bài 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương
vì đem lễ vật đến trước.
Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh
vì ghen tức,
muốn giành lại Mị Nương.
Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên để đánh Sơn Tinh.
Kể tên các sinh vật sống ở biển?
Kể tên các hiện tượng thời tiết diễn ra trên biển?
Nêu những dấu hiệu nhận biết bộ phận trả lời câu hỏi vì sao?
Bộ phận trả lời câu hỏi vì sao là cụm từ chỉ gì?
Trò chơi
Giải cứu thú cưng
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-17 09:55:39 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 96 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 1.86 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. KHỞI ĐỘNGBài 1.Tìm các từ ngữ có tiếng biểnM: tàu biển, cá biểnCửa biển 111111111Sóng biểnBãi biểnTàu biểnBiển ngườiBài 2: Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp với cột BABhồsuốisôngDòng nước chảy

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.5ae40q.html