Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm (voi, thỏ, nai)
- Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........
thỏ
voi
nai

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống?

Từ sáng sớm , Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú . Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang . Ngoài đường , người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú , trẻ em chạy nhảy tung tăng.

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
TÀU BIỂN
BÃI BIỂN
BIỂN CẢ
SÓNG BIỂN
Sò biển
Cá biển
tôm biển
cua biển
BỜ BIỂN
Theo các em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ biển?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
( suối, hồ, sông)


Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
sông
Sông Hương
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Sông Đồng Nai
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
suối
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
hồ
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Theo các em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ sông, suối và hồ ?
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu:
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Không được bơi ở đoạn sông này
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương
vì đã đem lễ vật đến trước
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Nước ta có nạn lụt vì năm nào
Thuỷ Tinh củng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
a. Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật đến trước.
b. Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn tinh vì ghen tức muốn cướp Mị Nương.
c. Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?
Nước ta có nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh củng dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Ô CHỮ BÍ MẬT
Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 5
Dòng 6
BIỂN CẢ
Nêu từ xuất hiện ở cột dọc
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh,Thuỷ Tinh, trả lời câu hỏi sau:
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được: SÔNG
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : SUỐI
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : HỒ
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Ở nước ta có nạn lụt vì hằng năm Thuỷ Tinh
tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
Chào tạm biệt
Câu hỏi
Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Câu hỏi
Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Câu hỏi
Tên của một biển trên thế giới chỉ màu sắc
giống khăn quàng đội viên
( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Câu hỏi
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó
thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Câu hỏi
Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Câu hỏi

Động vật, thực vật khai thác ở biển được gọi là gì?
(6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
Thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2016
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-03-03 18:33:22 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 103 | Lần xem: | Page: 31 | FileSize: 3.83 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU:Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm (voi, thỏ, nai)- Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........thỏvoinai KIỂM TRA BÀI

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.4s1i0q.html