Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 1
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 2
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 3
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 4
  • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!
Luyện từ và câu
LỚP 2
Kiểm tra bài cũ:
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú
Dấu chấm, dấu phẩy.
Bài tập: Hãy chọn tên các con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:
(thỏ, voi, hổ (cọp), sóc)
a) Dữ như …..
b) Nhát như …..
c) Khỏe như …..
d) Nhanh như …..
sóc
thỏ
voi
hổ (cọp)
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Luyện từ và câu
Bài 1: Điền vào chỗ trống các từ ngữ có tiếng biển:
M: tàu biển,
M: biển cả,
biển xanh,
biển khơi,
biển lớn,…
nước biển,
sóng biển,
bãi biển,
bờ biển,
cá biển,
sao biển,
tôm biển,
cua biển,
gió biển,…
SÓNG BIỂN
CÁ BIỂN
BÃI BIỂN
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Bài 2: Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.
Nơi đất trũng chứa nước,tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
suối
sông
hồ
Thứ nam ngày 28 tháng 2 năm 2013
A
B
Suối Tranh - Phú Quốc
Hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt
Sông ở Đồng bằng sông Cửu Long
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Không được bơi ở đoạn sông này
vì sao?
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Thứ nam ngày 28 tháng 2 năm 2013
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Bài 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương
vì đem lễ vật đến trước.
Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh
vì ghen tức,
muốn giành lại Mị Nương.
Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên để đánh Sơn Tinh.
Trò chơi: Ai nhanh trí
1
2
4
3
Câu 1: Các loại cá sống ở biển gọi là gì?
A . Cá biển
B. Chó biển
C . Mực biển
A . Cá biển
Câu 2: Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được?
A . Hồ
B . Sông
C . Suối
B . Sông
Câu 3: Đây là con gì?
A . Tôm biển
B . Sao biển
C . Cua biển
B . Sao biển
Câu 4: Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền gọi là gì?
A . Sóng biển
B . Gió biển
C . Bờ biển
C . Bờ biển
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ,
CÙNG CÁC EM HỌC SINH.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-02-20 21:48:25 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 223 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.71 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?, Luyện từ và câu 2. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ!Luyện từ và câuLỚP 2Kiểm tra bài cũ:Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thúDấu chấm, dấu phẩy. Bài tập: Hãy chọn tên các con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:(thỏ, v

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-25-mrvt-tu-ngu-ve-song-bien-dat-va-tra-loi-cau-hoi-vi-sao.1aqi0q.html