Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy - 1
  • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy - 2
  • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy - 3
  • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy - 4
  • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 24
TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ.
DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
Chọn ý đúng nhất
Những con vật nào thuộc nhóm thú dữ nguy hiểm?
cáo, tê giác, thỏ, bò rừng
b. hổ, lợn rừng, chó sói, hươu
c. báo, sư tử, tê giác, cọp
Những con vật nào thuộc nhóm thú không nguy hiểm?
vượn, chồn, báo, nai
b. sóc, hươu, nai, thỏ
c. khỉ, cáo, chó sói, ngựa vằn

Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân:

Trâu cày rất khoẻ .
Từ ngữ về loài thú.
Dấu chấm, dấu phẩy
Bài 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:
tị mị, nh�t nh�t, d? t?n, tinh ranh, hi?n l�nh, nhanh nh?n
1
3
4
5
6
cáo
gấu
thỏ
sóc
nai
hổ (cọp)
2
tinh ranh
tị mị
nhút nhát
nhanh nhẹn
hiền lành
dữ tợn
Kể một số đặc điểm của các loài thú khác mà em biết !
Khỉ
tinh nghịch
Chó sói
hung ác
Rùa
chậm chạp
hiền lành
Ngựa vằn
Các từ: tinh ranh, tò mò, nhút nhát, nhanh nhẹn, hiền lành, hung ác, tinh nghịch, chậm chạp,…đó là các từ chỉ đặc điểm của mỗi con vật.
Bài 2: Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:
a) Dữ như
b) Nhát như
c) Khoẻ như
d) Nhanh như
hổ (cọp),
voi,
sóc,
........
........
........
........
th?,
a. Dữ như hổ (cọp).
c. Khỏe như voi.
b. Nhát như thỏ.
d. Nhanh như sóc.
Tìm thêm một số thành ngữ khác
cũng có ý so sánh như trên.
Em hãy tìm thêm các thành ngữ khác có tên các con vật?
Nhát như cáy
Khoẻ như trâu
Hót như khướu
Nhanh như cắt
Chậm như sên
Nói như vẹt
Đen như quạ
Ăn như mèo
Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống:
Từ sáng sớm Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai chị em mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú trẻ em chạy nhảy tung tăng.
.
,
,
.
Bài 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống:
Từ sáng sớm , Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường , người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng.
Người và xe đi lại như mắc cửi có nghĩa như thế nào?
Là hoạt động qua lại đông đúc và nhiều chiều, không lúc nào ngớt.
Ô CHỮ BÍ MẬT
Câu 1: “Gấu trắng là con vật rất …………”
Câu 2: Sóc chuyền cành cây rất …..
Câu 3: Trong các loài thú, thỏ là loài vật ………… nhất.
Câu 4: Tên con vật có trong hình
này là ………
Câu 5: Tên con vật có trong hình này là ……….
Câu 6: Hổ (cọp) là loài thú rất ………
Câu 7: Ở tuần 24 các em đang học về chủ đề gì ?
Để bảo vệ các loài thú không bị tiệt chủng chúng ta cần phải làm gì?
Mỗi loài thú đều có những đặc điểm và vai trò khác nhau trong tự nhiên tác động đến đời sống của con người. Vậy, chúng ta cần phải biết bảo vệ và tạo môi trường sống thuận lợi cho chúng, để giữ gìn môi trường sinh thái trong lành, làm tăng thêm nguồn tài nguyên thiên nhiên cho đất nước.
Xin chân thành cảm ơn !
Chúc thầy, cô và các em sức khỏe
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 19:57:11 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 2.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy, Luyện từ và câu 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞLUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 24TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ.DẤU CHẤM, DẤU PHẨYChọn ý đúng nhấtNhững con vật nào thuộc nhóm thú dữ nguy hiểm?cáo, tê giác, thỏ, bò rừngb. hổ, lợn rừng, chó sói, hươuc. báo, sư tử, tê giác, cọp Những con vật nào thuộc nhóm thú không nguy hiểm?vượn, chồn, báo, naib. sóc, hươu, nai, thỏc. khỉ, cáo, chó sói, ngựa vằn Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân:Trâu cày rất khoẻ . Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩyBài 1: Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây một

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-24-mrvt-tu-ngu-ve-loai-thu-dau-cham-dau-phay.gkb40q.html