Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? - 1
  • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? - 2
  • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? - 3
  • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? - 4
  • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? - 5
%
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. ĐẶT VÀ TLCH: NHƯ THẾ NÀO?
Chào mào

Vẹt
1
2
3
Kiểm tra bài cũ:
1. Nói tên từng loài chim trong tranh:
Kiểm tra bài cũ:
cắt
quạ
vẹt

2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp điền vào chỗ trống:
Nhanh như………
Hót như……….
Đen như ………
Hổ
Báo
Gấu
Chó sói
Sư tử
Thỏ
Ngựa vằn
Bò rừng
Khỉ
Tê giác
Sóc
Chồn
Cáo
Hươu
1
2
3
8
7
6
5
9
10
12
16
15
14
13
11
Vượn
Lợn lòi
4
1/ Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:
a /Thú dữ, nguy hiểm

(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu)
M : hổ
M : thỏ
b /Thú không nguy hiểm
Nhóm 6
- h?, b�o, g?u, l?n lịi, chĩ sĩi, su t?, bị r?ng, t� gi�c.
- th?, ng?a v?n, kh?, vu?n, sĩc, ch?n, c�o huou.
Thú dữ, nguy hiểm
1/ Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp:
a /Thú dữ, nguy hiểm

(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu)
b /Thú không nguy hiểm
Thú không nguy hiểm

Thú dữ , nguy hiểm
Hổ
Bò rừng
Lợn lòi
Sư tử
Chó sói
báo
Tê giác
Bò rừng
Gấu

vượn
Thú không nguy hiểm
khỉ
hươu
thỏ
cáo
sóc
Ngựa vằn
chồn
Hươu
Khỉ
2/ Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời
những câu hỏi sau :
a/ Thỏ chạy như thế nào ?
b/ Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?
c / Gấu đi như thế nào ?
d / Voi kéo gỗ như thế nào ?
Thỏ chạy như thế nào ?

- Th? ch?y r?t nhanh.
- Th? ch?y nhanh nhu bay.
- Th? ch?y nhanh nhu t�n b?n.
a) Thỏ chạy như thế nào?
Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?
- Sĩc chuy?n t? c�nh n�y sang c�nh kh�c nhanh thoan tho?t.
- Sĩc chuy?n t? c�nh n�y sang c�nh kh�c kh�o l�o.
- Sĩc chuy?n t? c�nh n�y sang c�nh kh�c nh? nhu khơng.
b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?
Gấu đi như thế nào?
- G?u di l?c l�.
- G?u di n?ng n?.
- G?u di ch?m ch?p.

c) Gấu đi như thế nào?
Voi kéo gỗ như thế nào?
-Voi k�o g? r?t kh?e.

-Voi k�o g? h�ng h?c.

-Voi k�o g? bang bang.
d) Voi kéo gỗ như thế nào?
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a/ Trâu cày rất khỏe.
Trâu cày như thế nào?
b/ Ng?a phi nhanh nhu bay.


Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
Ng?a phi nhu th? n�o?
Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào?
c/ Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.
d/ Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.
Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào?
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
Câu 1: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?” trong câu sau:
Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.
a. ve
b. nhởn nhơ
c. suốt mùa hè
Câu 2: Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?” thường chỉ gì ?
a. chỉ thời gian
b. chỉ địa điểm, nơi chốn
c. chỉ đặc điểm
Thích ăn hoa quả
Bắt chước tài ba
Gặp Ngộ không hỏi đó là con chi
Ngộ Không đấm ngực cười khì
Đố em, đố bạn con gì đáp nhanh
C
O
N
K
H

-Về ôn lại bài đã học
Chuẩn bị: Từ ngữ về loài thú
Dấu chấm, dấu phẩy
Dặn dò:
Luyện từ và câu:
Từ ngữ về muông thú- Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2016
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 19:47:53 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 33 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 3.79 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?, Luyện từ và câu 2. %BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂUTỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. ĐẶT VÀ TLCH: NHƯ THẾ NÀO?Chào màoCòVẹt123Kiểm tra bài cũ:1. Nói tên từng loài chim trong tranh:Kiểm tra bài cũ:cắt quạ vẹt 2. Hãy chọn tên loà

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-23-mrvt-tu-ngu-ve-muong-thu-dat-va-tra-loi-cau-hoi-nhu-the-nao.ckb40q.html