Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 1
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 2
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 3
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 4
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẠCH
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa:
Thảo luận nhóm 4
TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TLCH KHI NÀO?
- Em h�y k? t�n c�c th�ng trong nam.Cho bi?t m?i m�a xu�n, h?, thu, dơng b?t d?u t? th�ng n�o, k?t th�c v�o th�ng n�o ?
* Bài 1:
- Một năm có bao nhiêu tháng?
Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa:
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng mười
Tháng mười một
Tháng mười hai
Em h�y k? t�n c�c th�ng trong nam.Cho bi?t m?i m�a xu�n, h?, thu, dơng b?t d?u t? th�ng n�o, k?t th�c v�o th�ng n�o ?
* Bài 1:
- Một năm có bao nhiêu tháng?
Mùa xuân
Mùa hạ
Mùa thu
Mùa đông


Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa:


Bài 1:
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng mười
Tháng mười một
Tháng mười hai
B�i 2: X?p c�c t? sau v�o b?ng cho d�ng l?i b� D?t trong b�i Chuy?n b?n m�a:
Cho trái ngọt, hoa thơm.
Làm cho cây lá tươi tốt
C, Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường
d,Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nãy lộc
e, Làm cho trời xanh cao
Lời bà Đất:
- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
Xếp các từ sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa:
Bài 2:
a. Khi n�o h?c sinh du?c ngh? h�?
c.Mẹ thường khen em khi nào?
d.Ở trường em vui nhất khi nào ?
b.Khi nào học sinh tựu trường?

Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau:
Thảo luận nhóm 2

? tru?ng em vui nh?t khi du?c di?m t?t
Mẫu:CHÀO TẠM BIỆT!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:23:01 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 5.92 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?, Luyện từ và câu 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH THẠCHLUYỆN TỪ VÀ CÂUTỪ NGỮ VỀ CÁC MÙAĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?Một năm có 12 tháng, được chia bốn mùa:Thảo luận nhóm 4TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TLCH KHI NÀO? - Em h�y k? t�

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-19-mrvt-tu-ngu-ve-cac-mua-dat-va-tra-loi-cau-hoi-khi-nao.rn030q.html