Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 1
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 2
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 3
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 4
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 5
Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Bài học hôm nay gồm có hai phần:
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi khi nào ?
Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
1. Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?
Tháng hai
Tháng ba
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
Tháng mười
Tháng mười một
Tháng mười hai
Tháng một
(Tháng giêng)
Một năm có 12 tháng được chia thành bốn mùa đó là:
Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Mùa mưa
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Mùa khô
Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
2. Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa:
a) Cho trái ngọt, hoa thơm
b) Làm cho cây lá tươi tốt
c) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường
d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc
e) Làm cho trời xanh cao
a
b
c
d
e
.Làm cho caây
lá tươi tốt
.Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường
.Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc
.Cho trái ngọt, hoa thơm
.Làm cho trời xanh cao
Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Lời bà Đất trong bài Chuyện bốn mùa :
- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
Mùa xuân
Mùa hạ
Mùa thu
Mùa đông
3. Trả lời các câu hỏi sau:
- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?
- Khi nào học sinh tựu trường ?
- Mẹ thường khen em khi nào ?
- Ở trường, em vui nhất khi nào ?
M: Ở trường, em vui nhất khi được điểm tốt.
Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
3. Trả lời các câu hỏi sau:
- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?
- Khi nào học sinh tựu trường ?
- Mẹ thường khen em khi nào ?
- Ở trường, em vui nhất khi nào ?
M: Ở trường, em vui nhất khi được điểm tốt.
- Đầu tháng sáu, học sinh được nghỉ hè.
- Học sinh tựu trường vào giữa tháng tám.
- Mẹ thường khen em khi em chăm học.
- Học sinh được nghỉ hè vào đầu tháng sáu.
Trò chơi
Ô số bí mật.
2
3
4
1
Đáp án: Mùa xuân
Đáp án: Mùa đông
Đáp án: Mùa thu
Đáp án: Mùa hạ
Nhận xét - Dặn dò:


Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014
Luyện từ và câu
Từ ngữ về các mùa
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Xem lại bài
Chuẩn bị bài: Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than
Chào tạm biệt
tiết học kết thúc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:22:24 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 4.93 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?, Luyện từ và câu 2. Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm 2015Luyện từ và câuTừ ngữ về các mùaĐặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?Bài học hôm nay gồm có hai phần:Từ ngữ về các mùaĐặt và trả lời câu hỏi khi nào ?Thứ tư ngày 8 tháng 1 năm

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-19-mrvt-tu-ngu-ve-cac-mua-dat-va-tra-loi-cau-hoi-khi-nao.on030q.html