Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 1
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 2
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 3
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 4
  • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? - 5
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN KHÁNH 1
LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO? ( TCT:19)
BÀI TẬP 1 :
Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?

Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
Thảo luận cặp đôi
Một năm có 12 tháng.

MÙA XUÂN
MÙA ĐÔNG
MÙA HẠ
MÙA THU
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Một năm có 12 tháng

MÙA XUÂN
MÙA ĐÔNG
MÙA HẠ
MÙA THU
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
BÀI TẬP 1 :
Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?

Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Một năm có 12 tháng

MÙA XUÂN
MÙA ĐÔNG
MÙA HẠ
MÙA THU
Tháng giêng
Tháng hai
Tháng ba
Tháng tư
Tháng năm
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng chín
BÀI TẬP 1 :
Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?

Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Một năm có 12 tháng

MÙA XUÂN

Tháng giêng

Tháng hai

Tháng ba
MÙA ĐÔNG

Tháng mười

Tháng mười một

Tháng mười hai
MÙA HẠ

Tháng tư

Tháng năm

Tháng sáu
MÙA THU

Tháng bảy

Tháng tám

Tháng chín
BÀI TẬP 1 :
Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?

Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Bài tập 2:
Xếp các ý sau vào bảng cho đúng lời bà Đất trong bài: Chuyện bốn mùa.
a) Cho trái ngọt , hoa thơm
b) Làm cho cây lá tươi tốt
c) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường
d) Ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc
e) Làm cho trời xanh cao
MÙA XUÂN

MÙA HẠ
MÙA THU
MÙA ĐÔNG
Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
b
a
c , e
d
Bài tập 3: Trả lời các câu hỏi sau :
- Khi nào học sinh được nghỉ hè ?
- Khi nào học sinh tựu trường ?
- Mẹ thường khen em khi nào ?
-Ở trường em vui nhất khi nào ?
Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Ví dụ: Ở trường em vui nhất khi nào ?
Ở trường em vui nhất khi em được điểm tốt.
DẶN DÒ :
Từ ngữ về thời tiết
Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Dấu chấm , dấu chấm than

Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2018.
Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA.
TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô!
Chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, công tác tốt.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:21:57 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 3.80 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?, Luyện từ và câu 2. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN VẠN NINHTRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN KHÁNH 1LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TỪ NGỮ VỀ BỐN MÙA. TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO? ( TCT:19)BÀI TẬP 1 :Em hãy kể tên các tháng trong năm. Cho biết mỗi

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/tuan-19-mrvt-tu-ngu-ve-cac-mua-dat-va-tra-loi-cau-hoi-khi-nao.ln030q.html