LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10 - 1
  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10 - 2
  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10 - 3
  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10 - 4
  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10 - 5

Môn: Luyện từ và câu
TRƯờNG TH THị TRấN KIM SƠN
GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ THỦY

Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
1. Em hãy tìm từ chỉ hoạt động.
2. Em hãy đặt câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm được.

Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.

* LUYỆN TẬP:


Luyện tập:
1.Tìm những từ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.
Có các từ là: bố, con, ông, bà, mẹ, cô, chú, cụ già, con cháu, cháu, bé Hà.
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
S/78


Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Luyện tập:
2. Kể thêm các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
Có các từ là: bố, con, ông, bà, mẹ, cô, chú, cụ già, con cháu, cháu, thím, cậu, bác, dì, mợ, con dâu, con rể, chắt chút, chít..
THƯ GIAÕN:
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.


3. Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
a) Họ nội:
b) Họ ngoại:
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Luyện tập:

HOÏ NOÄI
OÂâng noäi, baø noäi, baùc, chuù, thieám, coâ, döôïng,…
HỌ NGOẠI
Ô�ng ngoại, bà ngoại, dì, dượng, cậu, mợ, .
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Luyện tập:
3. Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ
người trong gia đình, họ hàng mà em biết.
a) Họ nội:
b) Họ ngoại:
4. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ?
Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vừa vào lớp 1, chưa biết viết Viết xong thư, chị hỏi:
Em còn muốn nói thêm gì nữa không
Cậu bé đáp:
- Dạ có Chị viết hộ em vào cuối thư: "Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả."
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
V/5
.
.
?
Củng cố:


Hôm nay, các em học "Luyện từ và câu" bài gì?
Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
Dặn dò:


Chuẩn bị bài: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
Luyện từ và câu.
Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi.
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
NHIỀU SỨC KHOẺ,
NHIỀU NIỀM VUI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-10-07 18:36:55 | Thể loại: Luyện từ và câu 2 | Lần tải: 410 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 2.60 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 TUẦN 10, Luyện từ và câu 2. Môn: Luyện từ và câuTRƯờNG TH THị TRấN KIM SƠNGIÁO VIÊN: NGÔ THỊ THỦY Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.Luyện từ và câu.1. Em hãy tìm từ chỉ hoạt động.2. Em hãy đặt câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm đư

https://tailieuhoctap.com/baigiangluyentuvacau2/luyen-tu-va-cau-lop-2-tuan-10.c8bfzq.html