Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 1
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 2
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 3
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 4
  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết - 5
Luyện từ và câu
MRVT: NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾT
Kiểm tra bài cũ:
Nêu cấu tạo của tiếng? Phân tích tiếng ăn, học
Đọc thuộc khổ thơ đầu bài Mẹ ốm, tìm các tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ
Bài 1: Tìm các từ ngữ:
HOẠT ĐỘNG 1: (HĐ NHÓM 4) TÌM TỪ TRONG CHỦ ĐIỂM
Bài 1: Tìm các từ ngữ:
HOẠT ĐỘNG 2:( HOẠT ĐỘNG NHÓM) TÌM HIỂU NGHĨA CỦA TIẾNG NHÂN
Bài 2: Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài. Hãy cho biết:
a, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là người?

b, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người?
nhân dân
công nhân
nhân loại
nhân tài
nhân hậu
nhân ái
nhân đức
nhân từ
HOẠT ĐỘNG 3: (HĐ CÁ NHÂN) ĐẶT CÂU
Bài3: đặt câu với một từ ở bài tập 2
Dãy trái tìm từ ở nhóm a để đặt câu
Dãy phải tìm từ ở nhóm b để đặt câu
Bài 4: Câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì? Chê điều gì?
a, ở hiền gặp lành

b, Trâu buộc ghét trâu ăn

c, Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Khuyên người ta sống hiền lành, nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp, may mắn
Chê người có tính xấu, ghen tị khi thấy người khác được hạnh phúc, may mắn.

Khuyên người ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh.

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-10-15 13:52:52 | Thể loại: Luyện từ và câu | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.12 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết, Luyện từ và câu. Luyện từ và câuMRVT: NHÂN HẬU - ĐOÀN KẾTKiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo của tiếng? Phân tích tiếng ăn, họcĐọc thuộc khổ thơ đầu bài Mẹ ốm, tìm các tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơBài 1: Tìm các từ ngữ:HOẠT ĐỘNG 1: (HĐ NHÓM 4) TÌM TỪ TRONG CHỦ ĐIỂMBài 1: Tìm các từ ngữ:HOẠT ĐỘNG 2:( HOẠT ĐỘNG NHÓM) TÌM HIỂU NGHĨA CỦA TIẾNG NHÂNBài 2: Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài. Hãy cho biết:a, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là người?

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-mrvt-nhan-hau-doan-ket.qa1d0q.html