văn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • văn - 1
  • văn - 2
  • văn - 3
  • văn - 4
  • văn - 5
Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Bích


Häc sinh Líp 9a4
THCS Nhân Chính

?Tiết 160:
Tổng kết văn học nước ngoài­
** Trò chơi: Đây là ai?
? Quan sát tranh và cho biết đây là nhà văn nào, tác phẩm nào của nhà văn này mà em đã được học?
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Ông là nhà thơ đời Đưuờng ở Trung quốc? Đuược mệnh danh là Thi Tiên?
Bài thơ đuược học trong chuương trình THCS là bài thơ gì?
Lý Bạch: Nhà thơ Trung Quốc-TK VIII
Bài thơ: Xa ngắm thác núi Luư
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Ông là nhà thơ ấn Độ?
Thành tựu lớn nhất của ông là gì?
Bài thơ đuược học trong chuương trình THCS là bài thơ gì?
Mây và Sóng
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Ông là nhà thơ đời Đưuờng ở Trung quốc? Đuược mệnh danh là Thi Sử?
Bài thơ của ông đuược học trong chuương trình THCS là bài thơ gì?
Đỗ Phủ: Nhà thơ Trung QuốcTK VIII
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Ông là nhà văn hiện đại Mĩ.
Tên ông đuược đặt cho giải thuưởng truyện ngắn hàng năm ở Mĩ.
Ô. Hen Ri Nhà văn Mĩ
** Trò chơi: Đây là ai?
Đây là nhân vật nào? Trong tác phẩm nào?Của ai?
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Đây là cặp đôi nhân vật đối lập bất hủ trong nền văn học thế giới.
Hãy bình một vài câu về cặp nhân vật này.
Đôn- Ki- hô- tê và Xan-trô Pan-xa trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Đây là nhân vật nào?
Hãy trình bày đôi nét về nhân vật đó?
Nhân vật Giôn- xi
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Lý Bạch
Lý Bạch
Hạ Tri
Chuương
Xa ngắm
thác núi Luư
Cảm nghĩ
trong đêm
thanh tĩnh
Ngẫu nhiên
viết nhân
buổi mới
về quê
Trung
Quốc
Trung
Quốc
Trung
Quốc
VIII
VIII
VIII
TNTT
Cổ
phong
TNTT
Vẻ đẹp núi Luư và tình yêu
thiên nhiên đằm thắm bộc
lộ tâm h?n phóng khoáng.
Tình yêu quê hưuơng của
một ngưuời sống xa quê
trong một đêm trăng
sáng.
Tình cảm sâu sắc
mà chua xút của nguư?i
xa quê trong khoảnh khắc
mới về quê.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Bài ca nhà tranh
bị gió thu phá
Đỗ
Phủ
Nỗi khổ vì nghèo túng
và mơ ưuớc có ngôi nhà
vững chắc để che chở
cho con nguười.
Cổ
phong
VIII
Tình mẫu tử thiêng
liêng bất diệt.
Phê phán tính cách
lố lăng của tên tru?ng
giả học làm sang.
Lòng yêu nu?c bắt
nguồn từ tình yêu
nhà, yêu quê huong,
xóm làng.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Lòng yêu nu?c là yêu
tiếng nói dân tộc.
Nỗi bất hạnh, cái chết
đau khổ và niềm tin
vào cuộc sống của cô
bé bán diêm.
Sự tuương phản về nhiều
mặt giữa hai nhân vật
Đ và X. qua đó ca ngợi
mặt tốt phê phán mặt
xấu.
Tình yêu thuương cao cả
giữa những nguười nghèo
khổ và ý nghĩa của nghệ
thuật.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Tình yêu quê hưuơng
và câu chuyện về ngưuời
thầy vun đắp ưuớc mơ
cho HS.
Sự thay đổi của
quê huương và nhân vật
Nhuận Thổ. Qua đó phê
phán XHPKTQ.
Tình cảm thân thiết
của những đứa trẻ sống
thiếu tình thuương yêu
Nghị lực sống phi thuường
vưuợt qua hoàn cảnh khắc
nghiệt của thiên nhiên của
Rô.bin.xơn.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Nỗi tuyệt vọng của
Xi-mông, tình cảm
chân tình của nguười
mẹ, sự bao dung
của Phi-líp.
Tình cảm yêu thưuơng
của tác giả đối với
loài vật.
Ca ngợi sự giản dị,
tự do, thiên nhiên,
muốn ngao du cần đi bộ
tự do
Nêu lên đặc trưung
của sáng tác nghệ thuật
làm đậm dấu ấn, cách
nhìn, cách nghĩ riêng
của nhà văn.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
III- Những nét nổi bật qua các tác phẩm :
1- Nội dung :
+ Mang đậm màu sắc, phong tục tập quán của nhiều nu?c trên thế giới.
+ Nội dung đề tới nhiều vấn đề của xã hội, nhân sinh ở các nu?c thuộc những thời đại khác nhau -> giúp ta bỗi duưỡng tình cảm tốt đẹp, yêu thiên nhiên, ghét cái ác.
- Bỗi duưỡng tình cảm đẹp.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Tấm lòng nhân hậu, trái tim đồng cảm không chỉ là nguười mà còn là tình cảm đối với loài vật nhưu Con chó Bấc của Lơn đân ..... Qua truyện các nhà văn còn hu?ng nguười đọc tới nhận thức và tình cảm thấm đẫm chất nhân văn nhuư truyện Bố của Xi mông : biết phê phán thái độ và hành động đáng trách của lũ trẻ trêu chọc Xi mông đầy ác ý, biết cảm nhận và trân trọng vẻ đẹp của ngưuời phụ nữ. Sống là phải biết cảm thông và chia sẻ với nỗi bất hạnh của ngưuời khác. Đó là bức thông điệp gửi gắm của Mô pa xăng.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
Đặc biệt với mọi tác phẩm đều hu?ng tới bồi dưuỡng tình cảm tốt đẹp của con nguười (tình yêu thiên nhiên, yêu quê huong Lý Bạch trong Xa ngắm thác núi Luư, Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
Dù đi đâu làm gì song quê huong vẫn là một tình cảm thuờng trực trong con nguười Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chuương.
Tiết 160: Tổng kết văn học NU?C ngoài.
III- Những nét nổi bật qua các tác phẩm :
1- Nội dung :
2- Nghệ thuật:
Thơ Đuường ngôn ngữ, hình ảnh, hàm súc, BPTT đặc sắc.
Truyện: nhiều nét tuương đồng truyện Việt Nam về cốt truyện, tutưởng, tình cảm ẩn chứa trong mỗi tác phẩm.
Xin chân thành cảm ơn
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 16:40:03 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 1.89 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng văn, Lưu trữ tạm thời. Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc BíchHäc sinh Líp 9a4 THCS Nhân Chính?Tiết 160: Tổng kết văn học nước ngoài­** Trò chơi: Đây là ai?? Quan sát tranh và cho biết đây là nhà văn nào, tác phẩm nào của nhà văn n

https://tailieuhoctap.com/baigiangluutrutamthoi/van.yib40q.html