tap lam van 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • tap lam van 2 - 1
  • tap lam van 2 - 2
  • tap lam van 2 - 3
  • tap lam van 2 - 4
  • tap lam van 2 - 5
TẬP LÀM VĂN TUẦN 4
CẢM ƠN, XIN LỖI

Đọc danh sách các bạn trong tổ em.

Dựa theo nội dung các tranh dưới đây
kể lại câu chuyện: Gọi bạn :

1.Nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau:
a)Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.
b)Cô giáo cho em mượn quyển sách.
c)Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.
CẢM ƠN, XIN LỖI
Nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau:
a) Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa
Mình cảm ơn bạn !
May quá, không có bạn thì mình ướt hết !
b) Cô giáo cho em mượn quyển sách
Em cảm ơn cô ạ!
Em xin cảm ơn cô !
c) Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi
Chị cảm ơn em !
. Em giỏi quá! Anh cảm ơn em rất nhiều
2. Nói lời xin lỗi của em trong những trường hợp sau:
Em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.
Em mải chơi, quên làm việc mẹ dặn.
Em đùa nghịch, va phải một cụ già.
2. Nói lời xin lỗi của em trong những trường hợp sau:
a). Em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.
Xin lỗi bạn, mình vô ý quá
Mình xin lỗi bạn nhé!
b). Em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.
Con xin lỗi mẹ
Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không như vậy nữa
c). Em đùa nghịch, va phải một cụ già
Cháu xin lỗi cụ ạ!
Cháu vô ý quá, cháu xin lỗi cụ.
3. Hãy nói 3, 4 câu về nội dung mỗi bước tranh, trong đó có dùng từ cảm ơn hay xin lỗi thích hợp:
3. Hãy nói 3, 4 câu về nội dung mỗi bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi:
Mẹ mua cho Lan một con gấu bông. Lan đưa hai tay ra nhận và nói:

“Gấu bông đẹp quá. Con cảm ơn mẹ”
3. Hãy nói 3,4 câu về nội dung của bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi .
Bạn Nam vô ý làm vỡ lọ hoa trên bàn. Bạn vội vàng khoanh tay xin lỗi mẹ. Bạn nói : “ Con xin lỗi mẹ ạ!”
4. Viết lại những câu em đã nói về một trong hai bức tranh ở bài tập 3.
Mẹ mua cho Lan một con gấu bông . Lan đưa hai tay ra nhận và nói:
“Gấu bông đẹp quá. Con cảm ơn mẹ”

Bạn Nam vô ý làm vỡ lọ hoa trên bàn. Bạn vội vàng khoanh tay xin lỗi mẹ. Bạn nói : “ Con xin lỗi mẹ ạ!”
Cũng cố bài:
Hôm nay chúng ta học gì?
Khi nào ta nói lời cảm ơn?
Khi nào nói lời xin lỗi?
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-10-07 19:20:35 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 5.84 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng tap lam van 2, Lưu trữ tạm thời. TẬP LÀM VĂN TUẦN 4CẢM ƠN, XIN LỖIĐọc danh sách các bạn trong tổ em.Dựa theo nội dung các tranh dưới đâykể lại câu chuyện: Gọi bạn :1.Nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau: a)Bạn cùng lớp ch

https://tailieuhoctap.com/baigiangluutrutamthoi/tap-lam-van-2.bk810q.html