hai phan so bang nhau toan 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • hai phan so bang nhau toan 8 - 1
  • hai phan so bang nhau toan 8 - 2
  • hai phan so bang nhau toan 8 - 3
  • hai phan so bang nhau toan 8 - 4
  • hai phan so bang nhau toan 8 - 5
Chào mừng quý thầy cô giáo
GV: Hồ Minh Hoàng

Trường THCS và THPT Chu Văn An
VỀ DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
ĐẠI SỐ 8
Tiết 22. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
x
ph�n s?
Các biểu thức trên được viết dưới dạng ………..
Tử và mẫu là những ………………...................
đa thức
Những biểu thức trên được gọi là gì ?
xét các biểu thức sau
NỘI DUNG KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG II
1)Định nghĩa:
Quan sát các biểu thức sau đây:
A được gọi là tử thức (hay tử).
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
Các biểu thức trên là các phân thức đại số.
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
?1
?2
* Chú ý:
+ Mỗi đa thức cũng được coi là một phân thức đại số.
+ Số 0, số 1 cũng là những phân thức đại số.
Ví Dụ: ..là những phân thức đại số.


So sánh sự giống và khác nhau
giữa phân số và phân thức đại số?


2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Ví dụ:


? 5 Bạn Quang nói rằng: , còn bạn Vân thì
nói: . Theo em, ai nói đúng?
Bạn Vân đúng vì: 3x.(x + 1) = x.(3x + 3) = 3x2 + 3x
2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Qua bài học hôm nay các em cần nắm được những kiến thức:

Định nghĩa phân thức đại số.
Hai phân thức bằng nhau.
2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1c/36 (SGK): Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:
Giải
Ta có:
Vậy:
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
Bài 3/36( SGK):
Cho ba đa thức: x2- 4x, x2+4, x2 +4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây:
x2+4x
CHƯƠNG II: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 22 §1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


2)Hai phân thức bằng nhau:
1)Định nghĩa:
TRÒ CHƠI: NGÔI SAO MAY MẮN
1
3
2
4
6
5
7
8
1
Kết luận sau đúng hay sai?
Đúng
2
Khẳng định sau đúng hay sai?
Sai

3
Khẳng định sau đúng hay sai?
Sai


4
Khẳng định sau đúng hay sai?
đúng
5
Đây là ngôi sao may mắn
Đội của bạn đã được cộng 10 điểm!
6
Khẳng định sau đúng hay sai?
Đa thức B trong đẳng thức:
là x - 1
sai
7
Khẳng định sau đúng hay sai?
sai
8
Đây là ngôi sao không may mắn
Đội của bạn đã bị trừ 10 điểm!
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ


1/ Bài vừa học
* Häc thuéc ®Þnh nghÜa ph©n thøc, hai ph©n thøc b»ng nhau.
* BTVN: + SGK: Baøi1 (c¸c ý cßn l¹i); baøi 2 trang 36
+ SBT: Baøi 1;2;3 trang 15;16
* HD baøi 2SGK trang 36.
Ta coù:


Vaäy:


Ta cuõng chöùng töông töï nhö treân ñoái vôùi

2/ Bài sắp học: TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA PHAÂN THÖÙC ÑAÏI SOÁ.
* Chuẩn bị:
+ OÂn lại tính chất cơ bản của phân số
+ Xem tröôùc các tính chất cơ bản của phân thức đại số
+ Xem tröôùc quy tắc đổi dấu
ĐÃ DÀNH THỜI GIAN VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 16:50:00 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 1.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng hai phan so bang nhau toan 8, Lưu trữ tạm thời. Chào mừng quý thầy cô giáoGV: Hồ Minh HoàngTrường THCS và THPT Chu Văn AnVỀ DỰ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNGCHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAMĐẠI SỐ 8Tiết 22. PHÂN THỨC ĐẠI SỐxph�n s?Các biểu thức trên được viết dưới dạng ………..Tử và mẫu là những ………………...................đa thứcNhững biểu thức trên được gọi là gì ?xét các biểu thức sauNỘI DUNG KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG II1)Định nghĩa: Quan sát các biểu thức sau đây:A được gọi là tử thức (hay tử). B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).Các biểu thức trên là các

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/hai-phan-so-bang-nhau-toan-8.4ib40q.html