dao duc 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • dao duc 1 - 1
  • dao duc 1 - 2
  • dao duc 1 - 3
  • dao duc 1 - 4
  • dao duc 1 - 5
Gọn gàng, sạch sẽ (tiết 2)
Bài 3: Bạn đang làm gì? Em muốn làm như bạn nào? Vì sao?
x
x
x
x
x
x
Bài 4:Em hãy giúp bạn sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng
Ghi nhớ:
Đầu tóc em chải gọn gàng
áo quần sạch sẽ trông càng thêm yêu.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 09:07:27 | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 3.50 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng dao duc 1, Lưu trữ tạm thời. Gọn gàng, sạch sẽ (tiết 2)Bài 3: Bạn đang làm gì? Em muốn làm như bạn nào? Vì sao?xxxxxxBài 4:Em hãy giúp bạn sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàngGhi nhớ:Đầu tóc em chải gọn gàngáo quần sạch sẽ trông càng thêm yêu.

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/dao-duc-1.9m030q.html