Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). - 1
  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). - 2
  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). - 3
  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). - 4
  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi). - 5
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VẠN NINH
TRƯỜNG MẦM NON VẠN GIÃ
Chủ đề: Quê Hương, Đất Nước, Bác Hồ
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
ĐỀ TÀI: BÁC HỒ CỦA EM
Giáo viên: Cao Th? Ng?c Bớch
D? tu?i: 4-5 tu?i B5
NG�Y DA?: 14/5/2019

Bác Hồ kính yêu
Khi em ra đời
Đã không còn bác
Chỉ còn tiếng hát
Chỉ còn lời ca
Chỉ còn câu chuyện
Chỉ còn bài thơ
Mà em vẫn thấy
Bác sao rất gần
Năm điều bác dạy
MãI còn vang ngân

Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
BÁC HỒ CỦA EM
Khi em ra đời .
Đã không còn Bác .
Khi em ra đời
Đã không còn Bác
Chỉ còn tiếng hát
Chỉ còn lời ca
Chỉ còn câu chuyện
Chỉ còn bài thơ

Giảng nội dung
Sự tiếc nuối của bé khi ra đời
đã không còn gặp Bác.
Trích dẫn – Đàm thoại
Khi em ra đời .
Đã không còn Bác .
Khi em ra đời
Đã không còn Bác
Chỉ còn tiếng hát
Chỉ còn lời ca
Mà em vẫn thấy
Bác sao rất gần
Bác Hồ thăm đồng bào dân tộc Sơn La
Lăng Bác
TIẾNG HÁT DÂNG BÁC
Hoạt động đến đây là kết thúc
Chúc các bé chăm ngoan học giỏi
Chúc các cô mạnh khỏe hạnh phúc
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-05-07 10:08:03 | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 34 | FileSize: 4.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi)., Lớp 4 tuổi. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VẠN NINH TRƯỜNG MẦM NON VẠN GIÃChủ đề: Quê Hương, Đất Nước, Bác HồLĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ ĐỀ TÀI: BÁC HỒ CỦA EMGiáo viên: Cao Th? Ng?c BớchD? tu?i: 4-5 tu?i B5NG�

https://tailieuhoctap.com/baigianglop4tuoi/phat-trien-ngon-ngu-4-tuoi.07p50q.html