Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 1
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 2
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 3
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 4
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới - 5
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp
Kiểm tra bài cũ

Nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp? Vì sao cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất so với các cuộc Cách mạng tư sản trước đó?
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a. Tiền đề của cuộc cách mạng
- Cách mạng tư sản Anh sớm diễn ra và giành thắng lợi.
b. Nội dung
- Năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni.
? Hãy kể tên các phát minh trong ngành công nghiệp.
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a. Tiền đề của cuộc cách mạng
-Cách mạng tư sản Anh sớm diễn ra và giành thắng lợi.
b. Nội dung
- Năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni.
Giêm Ha-gri-vơ
H.13 Máy kéo sợi Gien-ni
?Quan sát H.12 và H.13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào.
H.12 Chủ bao mua và những người thợ kéo sợi
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a. Tiền đề của cuộc cách mạng
-Cách mạng tư sản Anh sớm diễn ra và giành thắng lợi.
b. Nội dung
- Năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni.
- Năm 1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
- Năm 1785 Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt, đưa năng suất tăng 40 lần
- Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước
Giêm Oát
Máy hơi nước
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a. Tiền đề của cuộc cách mạng
-Cách mạng tư sản Anh sớm diễn ra và giành thắng lợi.
b. Nội dung
- Năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni.
- Năm 1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
- Năm 1785 Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt, đưa năng suất tăng 40 lần
- Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước
- Đầu thế kỉ XIX, tàu thủy chạy bằng máy hơi nước, xe lửa, đường sắt được sử dụng
Xe lửa Xti-phen-xơn
Đầu thế kỉ XIX, tàu thủy chạy bằng hơi nước thay thế dần thuyền buồm
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a. Tiền đề của cuộc cách mạng
-Cách mạng tư sản Anh sớm diễn ra và giành thắng lợi.
b. Nội dung
- Năm 1764 Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gien-ni.
- Năm 1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
- Năm 1785 Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt, đưa năng suất tăng 40 lần
- Năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước
Đầu thế kỉ XIX, tàu thủy chạy bằng máy hơi nước, xe lửa được sử dụng
c. Kết quả
- Chuyển từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
- Anh trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới
? Cách mạng công nghiệp Anh đã đem lại kết quả như thế nào.
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
3.Hệ quả của cách mạng công nghiệp
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

Lược đồ nước Anh giữa thế kỷ XVIII
Lược đồ nước Anh nửa đầu thế kỷ XIX
? Thảo luận nhóm 3’
Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

TIẾT 5 - BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
3.Hệ quả của cách mạng công nghiệp
* Kinh tế:
- Nhiều khu công nghiệp lớn được hình thành
- Mọc lên nhiều thành phố đông dân cư
- Công trường thủ công nhường chỗ cho các nhà máy hiện đại
* Xã hội
- Hình thành hai giai cấp: tư sản và vô sản.
- Tư sản mâu thuẫn với vô sản
?Cách mạng công nghiệp đã ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và người lao động
? Em có đề xuất gì về trách nhiệm của con người khi nền công nghiệp phát triển
TIẾT 5- BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI
I. Cách mạng công nghiệp
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
3.Hệ quả của cách mạng công nghiệp
* Kinh tế:
- Nhiều khu công nghiệp lớn được hình thành
- Mọc lên nhiều thành phố đông dân cư
- Công trường thủ công nhường chỗ cho các nhà máy hiện đại
* Xã hội
- Hình thành hai giai cấp: tư sản và vô sản.
- Tư sản mâu thuẫn với vô sản
?Qua tìm hiểu trên, em hiểu thế nào là cách mạng công nghiệp.

Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng đánh dấu bước phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa, diễn ra đầu tiên ở Anh rồi lan sang các nước khác. Nó thúc đẩy việc phát minh ra máy móc, đẩy mạnh sản xuất và hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 19:38:46 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 31 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 1.28 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới, Lịch sử 8. Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Kiểm tra bài cũNêu ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp? Vì sao cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất so với các cuộc Cá

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-3-chu-nghia-tu-ban-duoc-xac-lap-tren-pham-vi-the-gioi.jww10q.html