Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
BÀI 2
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội:
a. Kinh tế:
* Nông nghiệp : lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp.Nông dân chịu sự bóc lột nặng nề.
* Công thương nghiệp: Khá phát triển.Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành: công nghiệp dệt, luyện kim…
* Ngoại thương: buôn bán với nhiều nước trên thế giới.


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Cách mạng tư sản Pháp
1. Nước Pháp trước 1789:

b.Chính trị:
- Vua Lui XVI có quyền tối cao, duy trì chế độ chuyên chế.Hoàng hậu Mari Aêngtoanet
Vua Lui XVI
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế, xã hội:
c. Xã hội: chia 3 đẳng cấp
* Đẳng cấp I: Tăng lữ
* Đẳng cấp II: Quý tộc
 2 đẳng cấp này có đặc quyền và được miễn thuế
* Đẳng cấp III: Tư sản, nông dân, bình dân thành thị
 Chịu nhiều nghĩa vụ phong kiến
Tăng lữ
ĐC 1
Quý tộc
ĐC 2
VUA

Tranh biếm họa tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế xã hội
c. Xã hội:

* Đẳng cấp III > < Đẳng cấp I & II
* Đẳng cấp III > < Chế độ phong kiến
=> Muốn đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến
I. Nước Pháp trước cách mạng:
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:


Trào lưu tư tưởng “Triết học ánh sáng ”
với 3 đại diện kiệt xuất : Môngtexkiơ, Vônte, Rutxô.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
MÔNGTEXKIƠ

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I. Cách mạng bùng nổ
1. Nước Pháp trước 1789.

VÔNTE
RÚTXÔ
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I. Nước Pháp trước cách mạng
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

Lên án chế độ phong kiến.
Đả kích giáo hội.
Thức tỉnh nhân dân nổi dậy đấu tranh.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ:
5-5-1789: Lui XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp tại Vecxai để giải quyết vấn đề tài chính .
17/6/1789 đẳng cấp III tự tuyên bố thành lập Quốc hội .
9/7 Quốc hội đổi tên thành Quốc hội lập hiến.
 Vua đem quân đàn áp

.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ
* 14-7-1789 Quần chúng Paris tấn công ngục Baxti “ biểu tựợng của chế độ phong kiến”  giành thắng lợi. Cách mạng Pháp bùng nổ
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến:
b. Nền quân chủ lập hiến:
* Thắng lợi ngày 14-7-1789 đưa đại tư sản tài chính (chủ ngân hàng, chủ thuyền buôn…) lên nắm chính quyền ( còn gọi là phái lập hiến)
* 26-8-1789 Quốc hội thơng qua bản Tuyên ngơn nhân quyền & dân quyền với khẩu hiệu nổi tiếng :
“ tự do, bình đẳng, bác ái”


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPII. Tiến trình cách mạng
b. Nền quân chủ lập hiến
9-1791 Quốc Hội ban hành hiến pháp thiết lập nền Quân chủ lập hiến.
Vua và quí tộc tìm mọi cách chống phá và cầu viện Áo- Phổ
4-1792 Áo- Phổ đem quân can thiệp vào Pháp .
11-7-1792 Quốc hội tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy”. Hàng vạn nhân dân lên đường tòng quân  Cách mạng Pháp phát triển sang giai đoạn mới
Củng cố
1/ Tình hình kinh tế, xã hội của Pháp trước Cách mạng?
2/ Trình bày nội dung sự kiện trong cách mạng tư sản Pháp.
5-5-1789
14-7-1789
26-8-1789
9-1791
Khai mạc Hội Nghị 3 đẳng cấp
Tấn công phá ngục Baxti - Mở đầu Cách mạng tư sản Pháp
Quốc Hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
Hiến pháp được công bố - Thiết lập nền quân chủ lập hiến
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-06-30 10:23:22 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 52 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. BÀI 2CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIIICÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPNước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế, xã hội: a. Kinh tế: * Nông nghiệp : lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp.Nô

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.ocgm0q.html