Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII
Chào mừng thầy cô giáo đến với bài học hôm nay
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
I,Nước Pháp trước cách mạng:
1,Tình hình kinh tế
Nông nghiệp: lạc hậu,công cụ và phương thức canh tác thô sơ, ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa, đói kém.
=>Đời sống nhân dân khổ cực.
-Công nghiệp:khá phát triển,máy móc được sử dụng trong sản xuất, nhiều trung tâm:Dệt, luyện kim…
-Thương nghiệp: Phát triển, một số mặt hàng được xuất khẩu: Rượu, vải,…
=>Tuy nhiên công thương nghiệp bị chế độ phong kiến kìm hãm.
Em hãy nêu tình hình kinh tế của nước Pháp trước cách mạng?
Qúy tộc
Tăng lữ
Đẳng cấp thứ 3
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
I,Nước Pháp trước cách mạng:
1,Tình hình kinh tế
2,Tình hình chính trị xã hội
Em hãy nêu tình hình chính trị và xã hội của nước Pháp trước cách mạng?
-Cuối thế kỷ XVIII nước Pháp vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế(đứng đầu là vua Lu-i XVI)
-Xã hội chia thành 3 đẳng cấp(tăng lữ,quý tộc và đẳng cấp thứ 3)
=>Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt giữa đẳng cấp thứ 3 với 2 đẳng cấp trên.
Đẳng cấp thứ nhất
(Qúy tộc)
Đẳng cấp thứ hai
(Tăng lữ)
Có đặc quyền ,không phải nộp thuế,có địa vị chính trị
Đẳng cấp thứ ba
Nông dân
Dân nghèo
thành thị
Tư sản
Đại tư sản
TS công thương
TS nhỏ
Không có quyền lợi chính trị.Phải chịu mọi thứ thuế
Sơ đồ 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
I,Nước Pháp trước cách mạng:
3,Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
1,Tình hình kinh tế
2,Tình hình chính trị xã hội
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
I,Nước Pháp trước cách mạng:
3,Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
-Đại diện cho trào lưu triết học ánh sáng của Pháp là:Mông-te-xki-ơ, Vôn-te,Rút-xô họ đã tố cáo gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế của Lu-i XVI
=>Cuộc đấu tranh đã thúc đẩy cách mạng bùng nổ.
1,Tình hình kinh tế
2,Tình hình chính trị xã hội
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
II,Cách mạng bùng nổ:
1,Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
-Vua Lu-i XVI ăn chơi, vay nợ
=>Tăng thuế
-Nhân dân đói khổ thất nghiệp công thương ngiệp đình đốn
=>Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ phong kiến gay gắt
-Từ năm 1788-1789,hàng trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi.
I,Nước Pháp trước cách mạng:
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
II,Cách mạng bùng nổ:
1,Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
I,Nước Pháp trước cách mạng:
2,Mở đầu thắng lợi
CÂU HỎI THẢO LUẬN
2:00
1:59
1:58
1:57
1:56
1:55
1:54
1:53
1:52
1:51
1:50
1:49
1:48
1:47
1:46
1:45
1:44
1:43
1:42
1:41
1:40
1:39
1:38
1:37
1:36
1:35
1:34
1:33
1:32
1:31
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
2:00
1:59
1:58
1:57
1:56
1:55
1:54
1:53
1:52
1:51
1:50
1:49
1:48
1:47
1:46
1:45
1:44
1:43
1:42
1:41
1:40
1:39
1:38
1:37
1:36
1:35
1:34
1:33
1:32
1:31
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Nhóm 1:Nêu diễn biến của cuộc CM
Nhóm 2:Nêu kết quả của cuộc CM
Nhóm 3:Nêu ý nghĩa của cuộc CM
Thêi gian: 2 Phót.
Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp
cuối thế kỷ XVIII
II,Cách mạng bùng nổ:
1,Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
I,Nước Pháp trước cách mạng:
2,Mở đầu thắng lợi :
*Diễn biến:
-Ngày 5-5-1789,Lu-i XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp nhằm thu thêm thuế và vay tiền.
-Ngày 17-6-1789,đẳng cấp thứ 3 tuyên bố thành lập Quốc hội lập hiến.
-Ngày 14-7-1789,quần chúng nhân dân nổi dậy tấn công pháo đài ngục Ba-xti,họ đốt văn tự,khế ước của phong kiến và làm chủ của cơ sở quan trọng trong thành phố.
*Kết quả:Cuộc khởi nghĩa vũ trang đã giành thắng lợi.
*Ý nghĩa:Chế độ phong kiến đã bị giáng 1 đòn chí mạng và mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp.
Tấn công pháo đài nhà ngục Ba-xti
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-03-01 21:14:09 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. Tiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIIIChào mừng thầy cô giáo đến với bài học hôm nayTiết 3:Bài 2:Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIIII,Nước Pháp trước cách mạng:1,Tình hình kinh tếNôn

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.o99r0q.html