Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 3/30/2015 7:37:21 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 66 | Lần xem: 1 | Page: 9 | FileSize: 1.82 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. .

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.mez7zq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Bài 2 – Tiết 3
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỶ XVIII
(Tiết 1)
GV: LƯƠNG THỊ HỒNG HUỆLTT
Nộp thuế cho lãnh chúa
Nộp thuế cho nhà thờø
Phần còn lại của nông dân
Nộp thuế cho nhà nước PK
50%
25%
10%
15%
THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
1. Tình hình kinh tế.
Qua bức tranh người họa sĩ muốn thể hiện điều gì?
Tăng lữ
Quý tộc
SƠ ĐỒ “CHẾ ĐỘ BA ĐẲNG CẤP” Ở PHÁP TRƯỚC 1789
CÁC NHÀ “TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG” Ở PHÁP THẾ KỶ XVIII
“Để có tự do chính trị, chính phủ phải được tổ chức để không một ai có thể đe doạ người khác”
“Hãy đập tan toà nhà của sự dối trá!”
“Xéo nát bọn đê tiện”
“Mọi người sinh ra tự do nhưng ở khắp nơi họ đều mang xiềng xích. Tự do là quyền tự nhiên của con người”
CUỘC TẤN CÔNG NGỤC BA-XTI Ở PHÁP 14-7-1789
I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ.
Tình hình kinh tế
Tình hình chính trị - xã hội
Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng
Mở đầu thắng lợi của cách mạng