Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
GV: NGUYỄN CÔNG LÂN
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO,
CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC CỦA LỚP

Môn Lịch sử
BÀI 2
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (Tiết 2)
Kiểm tra bài cũ
1. Tình hình kinh tế, chính trị-xã hội nước Pháp trước cách mạng như thế nào?
2. Cách mạng Pháp mở đầu và thắng lợi như thế nào?
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII - tt
III. Sự phát triển của cách mạng.
1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14-07-1789 đến ngày 10-08-1792).
Tình hình cách mạng ở Pari như thế nào?
- Ở Pari, phái lập hiến (đại tư sản) lên cầm quyền.
- 08-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
Khi đã cầm quyền phái lập hiến đã làm gì?
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng…
Điều 2: …(được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền chống áp bức.
Điều 17: quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ.
Dựa vào những điều trên, em hãy nêu những điểm tiến bộ và hạn chế của “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền


+ Tiến bộ: xác định được quyền tự nhiên của con người.
+ Hạn chế: bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII - tt
III. Sự phát triển của cách mạng.
1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14-07-1789 đến ngày 10-08-1792).
- Ở Pari, phái lập hiến (đại tư sản) lên cầm quyền.
08-1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
Tháng 09-1791, Quốc hội thông qua Hiến pháp mới, xác lập chế độ quân chủ chuyên chế.
- Tháng 4.1792 Áo - Phổ đem quân can thiệp vào nước Pháp
Tuyên ngôn và Hiến pháp phục vụ quyền lợi cho giai cấp nào ?
Vì sao các nước PK châu Âu bao vây và tấn công nước Pháp cách mạng?
Nhân dân Pari đã làm gì trước tình trạng “ Tổ quốc lâm nguy ”? Kết quả ?
- Ngày 10-08-1792, nhân dân Pari lật đổ phái lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.
8
2. Bước đầu của nền cộng hòa.
- Phái lập hiến bị lật đổ, phái Ghi-rông-đanh lên nắm chính quyền.
- Ngày 21-09-1792, nền cộng hòa thứ nhất được thành lập.
- Ngày 21-01-1793 kết án và xử tử vua Lui XVI.
Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII - tt
III. Sự phát triển của cách mạng.
1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14-07-1789 đến ngày 10-08-1792).
Sau ngày 10-08-1792 tình hình nước Pháp như thế nào?
Sau khi lên cầm quyền, Phái Ghi-rông-đanh đã làm gì?
10
Vua Lu-i XVI bị xử chém (21/01/1793)
2. Bước đầu của nền cộng hòa.
- Phái lập hiến bị lật đổ, phái Ghi-rông-đanh lên nắm chính quyền.
- Ngày 21-09-1792, nền cộng hòa thứ nhất được thành lập.
- Ngày 21-01-1793 kết án và xử tử vua Lui XVI.
- Ngày 2.6.1793, Luật sư Rô be-Spie lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh

Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CUỐI THẾ KỈ XVIII - tt
III. Sự phát triển của cách mạng.
1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14-07-1789 đến ngày 10-08-1792).
Tình hình nước Pháp mùa xuân năm 1793 như thế nào ? Thái độ của phái Gi-rông-đanh nt nào trước tình hình đó?
Trước thái độ của phái Gi-rông-đanh quần chúng nhân dân đã có hành động gì?

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 02-06-1793 đến 27-07-1794).
Sau khi lật đổ phái Gi- rông -đanh chính quyền thuộc về phái Gia- cô-banh.
- Quốc hội cử ra Uỷ ban cứu nước do Rô-be-spie cầm đầu .

Em hãy nêu vài phẩm chất tốt đẹp của Robe-Spie.
Ma-xi-mi-lieng đơ Robe-spie ( 1758-1794) là một luật sư trẻ tuổi, đại biểu quốc hội, có tài hùng biện. Trong quốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Ông trở thành lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh và nổi tiếng là “con người không thể bị mua chuộc”.

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 02-06-1793 đến 27-07-1794).
Sau khi lật đổ phái Gi- rông -đanh chính quyền thuộc về phái Gia- cô-banh.
Quốc hội cử ra Uỷ ban cứu nước do Rô-be-spie cầm đầu .
- Chính quyền cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân.


Ủy ban cứu quốc đã làm những gì ?
+ Trừng trị bọn phản cách mạng.
+ Giải quyết những yêu cầu của nhân dân
+ Chia ruộng đất cho nông dân
+ Quy định giá bán tối đa, mức lương tối đa

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 02-06-1793 đến 27-07-1794).
Sau khi lật đổ phái Gi- rông -đanh chính quyền thuộc về phái Gia- cô-banh.
Quốc hội cử ra Uỷ ban cứu nước do Rô-be-spie cầm đầu .
- Chính quyền cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân.
- Sau khi đánh thắng ngoại xâm, trừ khử bọn phản động thì nội bộ chia rẽ.
- Ngày 27.7.1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính. Cách mạng TS Pháp kết thúc .

Em có những nhận xét gì về việc làm của phái Giacôbanh ? Kết quả ?
Tất cả để bảo vệ TQ, để chiến thắng thù trong giặc ngoài, vì quyền lợi của nhân dân
Ngày 26.6.1794 liên minh chống Pháp bị đánh bại và tan rã .

Vì sao đến năm 1794, cách mạng Pháp không thể tiếp tục phát triển?
- Ngày 27-07-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, Rôbe-Spie bị đưa lên máy chém => cách mạng kết thúc.
Vì sao phái Gia-cô-banh thất bại ?
+ Nội bộ bị chia rẽ
+ Nhân dân không ủng hộ vì quyền lợi của họ không được đảm bảo
- 27-07-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, Rôbe-Spie bị đưa lên máy chém => cách mạng kết thúc.
4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa như thế nào?

- Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao - chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.
CMTS Pháp có hạn chế gì?
* Hạn chế:
- Chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân, không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất.
- Không hoàn toàn xoá bỏ chế độ phong kiến bóc lột.
“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lực (tức tước đoạt) công - nông, ngoài thì áp bức thuộc địa.”
Hồ Chí Minh
Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII ?
Chủ yếu là mang lại quyền lợi cho giai cấp tư sản, chưa giải quyết hết những nguyện vọng của nhân dân, không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến.
Vì: Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển, giải quyết được nhiều yêu cầu của nhân dân: ruộng đất, việc làm, quyền chính trị…
Tại sao lại nói đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất so với các cuộc cách mạng trước đây?
Củng cố bài

Cách mạng Pháp trải qua mấy giai đoạn?
3 giai đoạn
Giai đoạn nào đạt tới đỉnh cao nhất?
Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.
Ngày 21-1-1793 ai bị kết án phản quốc và bị xử tử?
Lui XVI
Ô SỐ 1
Ô SỐ 2
Ô SỐ 3
Ô SỐ 4
Ô SỐ 5
BỨC TRANH BÍ MẬT
1
3
5
4
Dặn dò

- Học bài làm bài tập.
- Chuẩn bị bài 3, phần I.
- Xem các hình và trả lời các câu hỏi sgk.
Bài học kết thúc! Hẹn gặp lại
các em trong tiết học sau!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-07-08 10:31:31 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 25 | FileSize: 1.38 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. GV: NGUYỄN CÔNG LÂNNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC CỦA LỚP Môn Lịch sửBÀI 2CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (Tiết 2)Kiểm tra bài cũ 1. Tình hình kinh tế, chính trị-xã hội nước Pháp trước cách mạng như thế nào? 2. Cách mạng Pháp mở đầu và thắng lợi như thế nào? Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPCUỐI THẾ KỈ XVIII - ttIII. Sự phát triển của cách mạng.1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14-07-1789 đến ngày 10-08-1792).Tình hình cách mạng ở Pari như thế nào?- Ở Pari, phái

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.lstu0q.html