Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚINguyễn Thị Điệp – Thcs Lê Quý Đôn Hải Dương
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
Nguyên nhân
- TKXVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh, trong ngành dệt, sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
Vì sao Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh?
Anh là nước tiến hành CMTS sớm và giành được thắng lợi
Thế kỉ XVII – XVIII công thương nghiệp Anh đã phát triển mạnh mẽ nhất châu Âu.
Do sản xuất len dạ phát triển, nên việc phát minh máy móc đầu tiên xuất phát từ ngành dệt.
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
Máy kéo sợi Gien-ni
Xa kéo sợi thủ công
- Các phát minh
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
- Các phát minh
Ác-crai-tơ
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước (1769)
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
- Các phát minh
Crôm-tơn
Máy kéo sợi được cải tiến (1785)
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
- Các phát minh
Ét-mơn Các-rai
Máy dệt chạy bằng sức nước
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
- Các phát minh
Giêm Oát (1736-1819)
Máy hơi nước (1784)
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚITàu thủy chạy bằng hơi nước
Khánh thành tuyến đường sắt đầu tiên
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI-
I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
* Kết quả
Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
Anh là “Công xưởng số 1 của thế giới.”
Cách mạng công nghiệp
Cách mạng công nghiệp là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
II. HỆ QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
II. HỆ QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
Lược đồ nước Anh giữa thế kỷ XVIII
Lược đồ nước Anh đầu thế kỷ XX
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
II. HỆ QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
- Nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên, dân số thành thị tăng, giao thông phát triển...
Lập bảng thống kê các máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất từ thế kỷ XVIII ở Anh?
Máy sợi Gien-ni
Máy sợi chạy bằng sức nước
Máy dệt
Máy hơi nước
Giêm Ha-gri-vơ
Ac-rai-tơ
Ét-mơn Các-rai
Giêm Oát
Sản xuất lớn bằng máy móc đã thay thế dần sản xuất nhỏ thủ công.
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
Lược đồ khu vực Mỹ La-tinh đầu TKXIX
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚILược đồ cách mạng 1848-1849 ở châu Âu
1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚIĐoàn quân Ga-ri-ban-di tiến vào Pa-léc-mô
Lễ tuyên bố thống nhất Đức
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI- Quá trình xâm lược:
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI=> Thế kỉ XIX CNTB được xác lập trên phạm vi toàn thế giới.
III. Sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.
BÀI 3
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚICó thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-01-24 21:40:49 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.93 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. BÀI 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI Nguyễn Thị Điệp – Thcs Lê Quý Đôn Hải Dương BÀI 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH Nguyên nhân

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.lcjy0q.html