Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 1
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 2
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 3
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 4
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - 5
BÀI 2
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Nước Pháp trước cách mạng
1. Tình hình kinh tế, xã hội:
a. Kinh tế:
* Nông nghiệp : lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp. Nông dân chịu sự bóc lột nặng nề.
* Công thương nghiệp: Khá phát triển.Máy móc được sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành: công nghiệp dệt, luyện kim…
* Ngoại thương: buôn bán với nhiều nước trên thế giới.


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Cách mạng tư sản Pháp
1. Nước Pháp trước 1789:

b.Chính trị:
- Vua Lui XVI có quyền tối cao, duy trì chế độ chuyên chế.Hoàng hậu Mari Aêngtoanet
Vua Lui XVI
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế, xã hội:
c. Xã hội: chia 3 đẳng cấp
* Đẳng cấp I: Tăng lữ
* Đẳng cấp II: Quý tộc
 2 đẳng cấp này có đặc quyền và được miễn thuế
* Đẳng cấp III: Tư sản, nông dân, bình dân thành thị
 Chịu nhiều nghĩa vụ phong kiến
Tăng lữ
ĐC 1
Quý tộc
ĐC 2
VUA

Tranh biếm họa tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I Nước Pháp trước cách mạng:
1. Tình hình kinh tế xã hội
c. Xã hội:

* Đẳng cấp III > < Đẳng cấp I & II
* Đẳng cấp III > < Chế độ phong kiến
=> Muốn đấu tranh xoá bỏ chế độ phong kiến
I. Nước Pháp trước cách mạng:
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:


Trào lưu tư tưởng “Triết học ánh sáng ”
với 3 đại diện kiệt xuất : Môngtexkiơ, Vônte, Rutxô.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
I. Nước Pháp trước cách mạng
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

Lên án chế độ phong kiến.
Đả kích giáo hội.
Thức tỉnh nhân dân nổi dậy đấu tranh.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ:
5-5-1789: Lui XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp tại Vecxai để giải quyết vấn đề tài chính .
17/6/1789 đẳng cấp III tự tuyên bố thành lập Quốc hội .
9/7 Quốc hội đổi tên thành Quốc hội lập hiến.
 Vua đem quân đàn áp

.
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Cách mạng bùng nổ
14-7-1789 Quần chúng Paris tấn công ngục Baxti “biểu tựợng của chế độ phong kiến”
 Giành thắng lợi. Cách mạng Pháp bùng nổ
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
II. Tiến trình cách mạng:
Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến:
b. Nền quân chủ lập hiến:
* Thắng lợi ngày 14-7-1789 đưa đại tư sản tài chính (chủ ngân hàng, chủ thuyền buôn…) lên nắm chính quyền ( còn gọi là phái lập hiến)
* 26-8-1789 Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền & dân quyền với khẩu hiệu nổi tiếng :
“ tự do, bình đẳng, bác ái ”


CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁPII. Tiến trình cách mạng
b. Nền quân chủ lập hiến
9-1791 Quốc Hội ban hành hiến pháp thiết lập nền Quân chủ lập hiến.
Vua và quí tộc tìm mọi cách chống phá và cầu viện Áo- Phổ
4-1792 Áo- Phổ đem quân can thiệp vào Pháp .
11-7-1792 Quốc hội tuyên bố “Tổ quốc lâm nguy”. Hàng vạn nhân dân lên đường tòng quân
 Cách mạng Pháp phát triển sang giai đoạn mới
Củng cố
1/ Tình hình kinh tế, xã hội của Pháp trước Cách mạng?
2/ Trình bày nội dung sự kiện trong cách mạng tư sản Pháp.
5-5-1789
14-7-1789
26-8-1789
9-1791
Khai mạc Hội Nghị 3 đẳng cấp
Tấn công phá ngục Baxti - Mở đầu Cách mạng tư sản Pháp
Quốc Hội thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền
Hiến pháp được công bố - Thiết lập nền quân chủ lập hiến
Khai mạc Hội Nghị 3 đẳng cấp
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-08-17 11:54:28 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 70 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, Lịch sử 8. BÀI 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP Nước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế, xã hội: a. Kinh tế: * Nông nghiệp : lạc hậu, công cụ lao động thô sơ, năng suất thấp. Nông dân chịu sự bóc lột nặng nề. * Công thương nghiệp: Khá phát triển.Máy móc được sử dụng ngày..

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu8/bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.24zm0q.html