Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến - 1
  • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến - 2
  • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến - 3
  • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến - 4
  • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến - 5
BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
Nền văn minh Trung Hoa bắt nguồn từ khu vực nào?

Đồng bằng Hoa Hạ và sông Hoàng Hà.
1. SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐC
LƯU VỰC SÔNG HOÀNG HÀ
HOÀNG HÀ
BẮC KINH
 
Đồng bằng Hoa Bắc
VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG BẰNG HOA BẮC
 
Đỉnh Từ Mẫu Mậu
(Nhà Thương)
Đỉnh Tư Mẫu Mậu là sản phẩm đúc đồng thời nhà Thương (1400 – 1100 TCN). Đỉnh được đúc phục vụ cho việc cúng tế mẹ của vua Văn Đinh nhà Thương. Đỉnh nặng hơn 800 kg, cao 1,33m; dài 1,1 m; rộng 0,79m. Đình Tư Mẫu Mậu thể hiện đỉnh cao của công nghệ đúc đồng thời cổ đại của Trung Quốc.
LƯỢC ĐỒ TRUNG QUỐC THỜI CHIẾN QUỐC
Kinh tế Trung Quốc đã có thay đổi như thế nào sau khi công cụ bằng sắt xuất hiện vào thời Xuân Thu – Chiến Quốc?
Diện tích gieo trồng tăng.
Năng suất lao động tăng.
Sự phát triển về kinh tế đã dẫn đến những thay đổi nào trong xã hội???
ĐỊA CHỦ
(Quan lại, nông dân giàu có chiếm hữu ruộng đất)
TÁ ĐIỀN
(Nông dân mất ruộng phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy)
Cho thuê ruộng đất
Nộp tô thuế
2. XÃ HỘI TRUNG QUỐC THỜI TẦN - HÁN
TRANH VẼ TẦN THỦY HOÀNG
Sau khi thống nhất TQ, Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách gì?
Đối nội: Chia đất nước thành quận huyện, trực tiếp cử quan cai trị.
Ban hành tiền tệ, thống nhất hệ thống đo lường.
Đối ngoại: mở rộng lãnh thổ về phía bắc và phía nam…
VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Vạn Lý Trường Thành là công trình được xây dựng vào thời Tần Thủy hoàng có nhiệm vụ bảo vệ Trung Quốc khỏi các dân tộc du mục phương bắc.
TƯỢNG ĐẤT NUNG TRONG LĂNG MỘ TẦN THỦ HOÀNG
HOÀNG ĐẾ
(TRUNG ƯƠNG)
QUẬN
(THÁI THÚ, QUẬN ÚY)
HUYỆN
(HUYỆN LỆNH)
LƯU BANG
(256 TCN – 195TCN)
Nhà Hán thay nhà Tần cai trị Trung Quốc đã ban hành những chính sách gì?
Xóa bỏ luật lệ hà khắc, khuyến khích nông dân cày cấy, khẩn hoang, phát triển nông nghiệp.
3. SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI ĐƯỜNG
LÃNH THỔ TRUNG QUỐC THỜI ĐƯỜNG
ĐƯỜNG
TRƯỜNG AN
TOÀN CẢNH KINH THÀNH TRƯỜNG AN
THÁP ĐẠI NHẠN
Nhà Đường đã thi hành những chính sach gì để phát triển đất nước?
Đối nội:
Cử người đi cai quản các địa phương.
Mở nhiều khoa thi, tuyển chọn người tài.
Giảm tô thuế, thi hành chính sách quân điền (quân điền là chính sách chia cấp ruộng đất công cho dân đinh trong làng xã theo quy định của nhà nước phong kiến).
Đối ngoại: Mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh xâm lược các nước láng giềng (lấn chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục).
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 23:04:55 | Thể loại: Lịch sử 7 | Lần tải: 101 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 28.35 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến, Lịch sử 7. BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾNNền văn minh Trung Hoa bắt nguồn từ khu vực nào? Đồng bằng Hoa Hạ và sông Hoàng Hà.1. SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở TRUNG QUỐCLƯU VỰC SÔNG HOÀNG HÀHOÀNG HÀBẮC KINH

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-4-trung-quoc-thoi-phong-kien.j8l10q.html