Lịch sử lớp 5
Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
Người thực hiện: Trần Đại Đồng
Trường Tiểu Học Thạch Văn
Thứ Tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu vào ngày tháng năm nào ?
A. 13-3-1954
B. 30-3-1955
C. 1- 5- 1954
Kiểm tra bài cũ
20 giây
Câu 2:Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt ?
A. 2 đợt
B. 3 đợt
C. 4 đợt
Kiểm tra bài cũ
Thứ Tư ngày 14 tháng 01 năm 202 0
Lịch sử

20 giây
Câu 3 :Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào ?
A. 6- 5 -1954
B. 7- 5 -1954
C. 1- 5 - 1954
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

20 giây
Thứ tư ngày 14 tháng 01năm 2020
Lịch sử

1954-1975 : “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miềm Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước”.
1945-1954: “Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ độc lập dân tộc”.
1858-1945 : “Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ”.
1975 đến nay : “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong cả nước”.
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến tạm thời giữa hai miền Nam- Bắc (1954)
Thứ Tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
*Tại sao Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ ?
Hiệp định kí ngày 21-7-1954
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
*Hiệp định được kí vào thời gian nào ?
Sau khi Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ, chúng buộc phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ với nước ta.
1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ:
b. Ở miền Nam:
2. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ:
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất.
Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
Nội dung cần ghi nhớ
HĐ1
HĐ2
HĐ3
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
a. Ở miền Bắc:
c. Âm mưu và tội ác của Mĩ-Diệm:
Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội
Mĩ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
Chia cắt nước ta, khủng bố, tàn sát dã man đồng bào miền Nam
Hiệp định Giơ - ne - vơ gồm có mấy nội dung?
A. 3
B. 4
C. 5
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
30 giây
* Đây là tên con sông được nhắc tới trong hiệp định Giơ – ne-vơ ?
A. Vĩnh Linh
B. Hiền Lương
C. Bến Hải
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
30 giây
* Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ?
A. Thống nhất
B. Chia cắt
C. Hoà bình
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
30 giây
1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ:
b. Ở miền Nam:
2. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ:
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất.
Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
Nội dung cần ghi nhớ
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
a. Ở miền Bắc:
c. Âm mưu và tội ác của Mĩ-Diệm:
Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội
Chia cắt nước ta, khủng bố, tàn sát dã man đồng bào miền Nam
Mĩ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
Nhạc
Chào các em.
Chúc các em chăm ngoan , học giỏi
Cầu Hiền Lương xưa và nay
1954
2006
2009
2009
…………………….. nước Việt Nam.
………………………… các chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội.
…………………………….Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Âm mưu và
tội ác của
Mĩ-Diệm.
……………….những người đòi Hiệp thương
tổng tuyển cử.
Thảo luận nhóm 4
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các ô dưới đây
5
Chia cắt lâu dài nước Việt Nam.
Thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội.
Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử.
H.A
Âm mưu và
tội ác của
Mĩ-Diệm.
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
H.A
H.1
H.2
H.3
Những cuộc thảm sát của Ngô Đình Diệm
T. CHỦ
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh (Quảng Nam), Hướng Điền (Quảng Trị),…Đặc biệt 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn đầu độc 6000 người ở nhà tù Phú Lợi (nay thuộc tỉnh Bình Dương) làm hơn 1000 người bị chết.
phim
Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì ?
Chúng ta lại phải tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mĩ và bọn tay sai.
H.A
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Một số hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền Mĩ - Diệm
Hiệp định Giơ-ne-vơ gồm mấy nội dung?
Hình Hội nghị
Bản đồ
ý
-Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam-Bắc.
-Đến tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
- Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam.
Thảo luận nhóm đôi
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Đó là những nội dung nào?
3 nội dung
5
**Hiệp định Giơ-ne-vơ thể hiện mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta
Hiệp định Giơ-ne-vơ thể hiện mong muốn gì của dân tộc ta ?
T.CHỦ
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Hội nghị Giơ-ne-vơ - 1954
HĐ1
phim
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt
Sông Bến Hải
HĐ1
Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2020
Lịch sử

Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt