Tiết 21:
Nhạc lí: Nhịp - Cách đánh nhịp
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Nhạc lí: Nhịp - Cách đánh nhịp

I
1. Nhịp
Số chỉ nhịp là gì?
Là 2 chữ số đặt ở đầu bản nhạc để chỉ loại nhịp, số phách trong nhịp và độ dài của phách.
Số đặt ở trên chỉ số lượng phách trong mỗi ô nhịp.
Số đặt ở dưới chỉ độ dài của phách. Độ dài của phách bằng độ dài của nốt tròn chia cho chính số đó.
Số chỉ nhịp:
Có 3 phách trong một ô nhịp.
1. Nhịp
Giá trị mỗi phách bằng một nốt đen.
Ví dụ
Nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ.

?.Nhịp 2/4 và nhịp 3/4 có điểm gì giống và khác nhau?
Nhịp 2/4
Nhịp 3/4
Giống nhau
Khác nhau
Mỗi phách bằng một nốt đen, Đều có một phách mạnh.
- Nhịp 2/4 có 1 phách nhẹ.
- Nhịp 3/4 có 2 phách nhẹ.
- Nhịp 2/4 vui, khoẻ thường mang tính chất nhịp chân bước đều.
- Nhịp 3/4 nhịp nhàng, uyển chuyển, mềm mại.
- Nhịp 2/4 có 2 phách trong 1 ô nhịp.
- Nhịp 3/4 có 3 phách trong 1 ô nhịp.
Nêu tính chất của nhịp
Nhịp thường uyển chuyển, nhịp nhàng, mềm mại.
SƠ ĐỒ CÁCH ĐÁNH NHỊP
Tay trái
Tay phải
2. Cách đánh nhịp
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
II
Nhạc sĩ Phong Nhã đệm đàn cho các em thiếu nhi trong MV “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
a.Tiểu sử:
1. Nhạc sĩ Phong Nhã
Tên thật: Nguyễn Văn Tường.
Sinh ngày: 04/04/1924.
Quê ở Duy Tiên, Hà Nam.
Cả cuộc đời hoạt động của
ông gắn bó với thiếu niên nhi đồng.
b. Những tác phẩm nổi tiếng:

1. Nhạc sĩ Phong Nhã
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Cùng nhau ta đi lên
Kim Đồng
Đội ta lớn lên cùng đất nước
Hành khúc Đội
Nhanh bước nhanh nhi đồng
Làng em xanh tươi
c. Danh hiệu nhà nước trao tặng:

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.
* Ông được ghi nhận là nhạc sĩ của tuổi thơ vì đã sáng tác những bài hát giá trị cho phong trào ca hát của trẻ em ngay từ đầu CMT8.
* Ông là người đã viết sử Đội bằng nhạc.
2. Bài hát ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng:
Bài hát ra đời vào cuối năm 1945 và được hát lần đầu tiên tại Phủ Chủ tịch nhân ngày sinh nhật Bác lần thứ 56 (19/5/1946)
Bài hát nói lên tình cảm kính yêu của thiếu niên nhi đồng Việt Nam với Bác Hồ được tác giả khắc sâu trong giai điệu và lời ca giản dị, chân thành tha thiết. Hình ảnh Bác Hồ sống mãi cùng non sông đất nước ta.
Câu hát “Ai yêu Bác Hồ Chí
Minh hơn thiếu niên nhi đồng”
được lặp đi lặp lại 4 lần trong
bài hát nói lên điều gì?
Câu hát “Ai yêu Bác Hồ Chí
Minh hơn thiếu niên nhi đồng”
được lặp đi lặp lại 4 lần trong
bài hát nói lên điều gì?
Nhấn mạnh tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ vô cùng to lớn không gì có thể so sánh được.
Thank You!