Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 1
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 2
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 3
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 4
  • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi - 5
SVTT: Đặng Vũ Quỳnh Chi
LỊCH SỬ TIẾT 21
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Trường tiểu học Định Hòa
Năm học: 2018-2019
Lớp: 4.1
Kiểm tra bài cũ:
Ải Chi Lăng là một vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm thuận lợi cho quân ta mai phục địch.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Chiến thắng Chi Lăng.
Câu 1: Tại sao quân ta lại chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?


Câu 2: Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược?

Nước ta hoàn toàn độc lập. Lê Lợi lên ngôi vua, mở đầu thời Hậu Lê.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Đọc SGK đoạn :“Năm 1428 …1460 – 1497.” (trang 47)
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

NHÓM ĐÔI
Câu 1: Nhà Hậu Lê do ai thành lập? Ra đời trong thời gian nào? Tên nước gọi là gì ? Đóng đô ở đâu ?
Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.
Câu 2: Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?
 
Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Lê Hoàn (Nh� Ti?n Lờ)
Lê Lợi
(Nhà Hậu Lê)
Câu 1: Nhà Hậu Lê do ai thành lập? Ra đời trong thời gian nào? Tên nước gọi là gì ? Đóng đô ở đâu ?
Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập năm 1428, lấy tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long.
Câu 2: Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?
 
Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Câu 3: Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế nào?
 
Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông.
Lê Thánh Tông (Tư Thành, 1460-1497)
Lê Lợi (Lê Thái Tổ, 1428 – 1433)
Lê Thái Tông (Nguyên Long, 1433-1442)
Lê Nhân Tông ( Lê Bang Cơ, 1442-1459)
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Tranh vẽ cảnh gì?

Em cảm nhận gì qua bức tranh?
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Đọc SGK đoạn: “Vua có uy quyền … các viện.” (trang 47)
Tìm những chi tiết cho thấy vua là người có uy quyền tuyệt đối?
Vua là người đứng đầu nhà nước, mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua, vua trực tiếp chỉ huy quân đội.
I. Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Dưới triều Hậu Lê vua là người đứng đầu nhà nước, mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua.

Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Đọc SGK đoạn: “Vua Lê Thánh Tông … hết.” (trang 47, 48)
Để quản lí đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì?
Vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ đất nước và ban hành Bộ luật Hồng Đức.
Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Hãy nêu những nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức?
Nội dung cơ bản của Bộ luật:
1. Bảo vệ quyền lợi của nhà vua, quan lại, địa chủ.
2. Bảo vệ chủ quyền của quốc gia.
3. Khuyến khích phát triển kinh tế.
4. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
5. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Với những nội dung và điểm tiến bộ trên, Bộ luật Hồng Đức có tác dụng thế nào trong việc cai quản đất nước?
Bộ luật Hồng Đức là công cụ giúp vua Lê cai quản đất nước. Củng cố chế độ phong kiến, phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
Bộ luật Hồng Đức là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta, là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước.
Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Củng cố: Hái sao
Câu 1: Nhà Hậu Lê ra đời vào năm?
a. 1428
b. 1438
c. 1448
Câu 2: Tên gọi lịch sử của nước ta thời Hậu Lê?
a. Đại Ngu
b. Đông Quan
c. Đại Việt
Câu 3: Tên của bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta?
a. Hình thư
b. Hồng Đức
c. Gia Long

Nhà nước thời Hậu Lê và quyền lực của nhà vua.
Bộ luật Hồng Đức
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Lịch sử
Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

SVTT: Đặng Vũ Quỳnh Chi
LỊCH SỬ TIẾT 21
Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019
Trường tiểu học Định Hòa
Lớp: 4.1
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 11:50:25 | Thể loại: Lịch sử 4 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 3.32 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. Đặng Vũ Quỳnh Chi, Lịch sử 4. SVTT: Đặng Vũ Quỳnh ChiLỊCH SỬ TIẾT 21Thứ hai, ngày 14 tháng 1 năm 2019Trường tiểu học Định HòaNăm học: 2018-2019Lớp: 4.1Kiểm tra bài cũ: Ải Chi Lăng là một vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu,

https://tailieuhoctap.com/baigianglichsu4/bai-17-nha-hau-le-va-viec-to-chuc-quan-li-dat-nuoc-dang-vu-quynh-chi.5l630q.html