Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 1
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 2
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 3
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 4
  • Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII - 5
+
SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THCS&THPT CHU VĂN AN
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.
GIÁO VIÊN: TẠ DUY LINH
Lịch sử lớp 10
Lớp 10 B1
Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên nắm chính quyền?
Thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (8/1789).
Tháng 9/1791, Hiến pháp ra đời xác lập nền quân chủ lập hiến.
Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao cho nông dân.
Ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, khuyến khích công thương phát triển.
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG.
TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH MẠNG.
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng.
4. Thời kì thoái trào.
III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII.
Nền cộng hòa được thành lập trong hoàn cảnh nào?
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
Ngày 10/8/1792, nhân dân Pari tấn công hoàng cung bắt giam vua và hoàng hậu.
Chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương được gọi là phái Girôngđanh.
Một quốc hội mới được bầu ra theo chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi trở lên.
Ngày 21/9/1792, Quốc hội tuyên bố phế truất nhà vua thiết lập nền cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua vì tội phản quốc.
Những việc làm của phái
Girôngđanh sau khi lên cầm quyền là gì?
NHÂN DÂN TẤN CÔNG HOÀNG CUNG
Vua Lu - i XVI
Vua Lu – i XVI vaø Hoaøng haäu.
Vua Lu-i XVI bị bêu đầu.
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
Sau khi nền Cộng hòa thứ nhất thành lập tình hình nước pháp như thế nào
Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách nặng nề.
Ngày 10/8/1792, nhân dân Pari tấn công hoàng cung bắt giam vua và hoàng hậu.
Chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương được gọi là phái Girôngđanh.
Một quốc hội mới được bầu ra theo chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi trở lên.
Ngày 21/9/1792, Quốc hội tuyên bố phế truất nhà vua thiết lập nền cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua vì tội phản quốc..
- Ngày 2/6/1793, dưới sự lãnh đạo của phái Giacôbanh, đứng đầu là Rô-be-spie, nhân dân Pari lật đổ chính quyền Girôngđanh. Chính quyền chuyển sang phái Giacôbanh.
Rô-be-spie là lãnh tụ của phái Giacôbanh, có những phẩm chất nổi bật như: ý chí sắt đá tinh thần đấu tranh không khoan nhượng trước kẻ thù vì lợi ích của nhân dân, một con người kiên định "không thể đảo ngược được".
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng.
- Những chính sách của phái Giacôbanh:
Câu hỏi:
Hãy so sánh và nhận xét chính sách kinh tế, chính trị của phái lập hiến và phái Giacôbanh?
Hoạt động nhóm
3 phuùt
- Chia ruộng đất thành lô lớn, bán với giá cao.

- Chia ủe�u ủaỏt coõng thaứnh nhie�u maỷnh nhoỷ, baựn cho daõn traỷ goựp trong 10 naờm.
Phái Giacôbanh thực hiện chính sách tiến bộ đã huy động được sức người,
sức của để chiến thắng thù trong giặc ngoài -> cách mạng đạt đến đỉnh cao.
Tiết 39 Bài 31:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
- Ban bố quyền tự do dân chủ rộng rãi.
Ban hành luật giá tối đa.
- Ban hành về mức lương tối đa của công nhân.
- Cấm công nhân bãi công, hội họp.
Chính trị
Quân chủ chuyên chế
(Lu-I XVI).
14/7/1789
Quân chủ lập hiến
(Phái lập hiến)
10/8/1792
Nền cộng hòa
(Phái Girôngđanh)
31/5-2/6/1793
Tiến trình cách mạng tư sản Pháp (1789-1793).
Nền cộng hòa
(Phái Giacôbanh)
Tiết 39 Bài 31:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
3. Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng.
- Những chính sách của phái
Giacôbanh.
- Do mâu thuẫn nội bộ -> phái
Giacôbanh suy yếu.

- Ngày 27/7/1794, cuộc đảo chính lật đổ phái Giacôbanh, chính quyền rơi vào tay tư sản phản cách mạng.
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
4. Thời kì thoái trào:
Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng.
1815
1799
1794
Chuyên chính Giacôbanh.
1804
ủy ban Đốc chính.
Nền độc tài quân sự
Na-pô-lê-ông I
Quân chủ
Na-pô-lê-ông

SƠ ĐỒ THOÁI TRÀO CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP
Tiết 39 Bài 31
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (TT)
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập.
III. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng.
4. Thời kì thoái trào:
Đối
với nước Pháp
Lật đổ chế độ quân chủ
chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.
Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Xóa bỏ những cản trở đối với công thương nghiệp, mở đường cho CNTB phát triển.
Đối
với
thế
giới
Cổ vũ các nước trên thế giới tiến hành cuộc cách mạng tư sản.

Câu 1:
Chia ruộng đất thành từng mảnh nhỏ bán trả góp trong 10 năm cho nông dân là chính sách của:
A. phái Giđôngđanh.
C. ủy ban Đốc chính.
B. phái Giacôbanh.
D. phái lập hiến
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Hãy chọn câu đúng nhất
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Hãy chọn câu đúng nhất
Câu 2: Việc làm nào của phái Giacôbanh cho thấy cách mạng tư sản Pháp triệt để hơn cách mạng tư sản Anh?
Giải quyết ruộng đất cho quần chúng nhân dân, thực
hiện các quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất
bình đẳng về đẳng cấp.
B. Thành lập chính quyền do nhân dân làm chủ.
C. Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
D. Dập tắt các cuộc nổi loạn trong nước, đuổi quân xâm lược ra biên giới.
Giải quyết ruộng đất cho quần chúng nhân dân, thực
hiện các quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất
bình đẳng về đẳng cấp.
- Tiến trình cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
Quân chủ lập hiến
(phái lập hiến)
14/7/1789
Quân chủ (1815)
Hướng dẫn tự học:
* Bài vừa học:
Quân chủ
chuyên chế
(Lu-I XVI).
Nền cộng hòa
(Phái Girôngđanh)
10/8/1792
Nền cộng hòa
(Phái Giacôbanh)
31/5-2/6/1793
ủy ban Đốc chính.
27/7/1794
Nền độc tài quân sự
1799
- Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
- Bài tập về nhà: Lập niên biểu diễn biến chính của cuộc CMTS Pháp 1789.
* Bài sắp học: Tiết 40 Bài 32.
- Ý� nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước?
- Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?
Kính chúc
quyù thaày, coâ giaùo
cùng các em
sức khỏe và thành công
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2014-09-04 19:51:46 | Thể loại: Lịch sử 10 | Lần tải: 234 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 1.65 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII, Lịch sử 10. +SỞ GD&ĐT PHÚ YÊNTRƯỜNG THCS&THPT CHU VĂN ANKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH.GIÁO VIÊN: TẠ DUY LINHLịch sử lớp 10Lớp 10 B1Kiểm tra bài cũ Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên nắm chính quyền? Thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (8/1789).Tháng 9/1791, Hiến pháp ra đời xác lập nền quân chủ lập hiến.Chia ruộng đất thành lô lớn bán với giá cao cho nông dân.Ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, khuyến khích công thương phát triển.Tiết 39 Bài 31CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ky-xviii.u5iyzq.html