Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5. - 1
  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5. - 2
  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5. - 3
  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5. - 4
  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5. - 5

Mơn: Tốn
D? t�i: D?m d?n 5 nh?n bi?t s? 5
Ch? di?m: Phuong Ti?n Giao Thơng
L?p : 4-5 tu?i
Ng�y D?y: 17/04/ 2019
Th?i gian: 20-25 Ph�t
Gi�o Vi�n Th?c hi?n:
Don v? :
I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết đếm từ 1-5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng
- Trẻ chỉ và đếm đúng số lượng 5, đếm và nói đúng kết quả số đếm
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và bạn
II. CHUẨN BỊ:
- Đồ dùng của cô: giáo án điiên tử
- Đồ dùng của trẻ : thẻ lô tô có chấm tròn
- Đội hình: vòng tròn, tự do
- Địa điểm: trong lớp
III/. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
- Ổn định: Cho trẻ chơi Gieo hạt
* Hoạt động 1: Ôn nhận biết số lượng 4

4 chiếc xe ô tô
* Hoạt động 2: Nhận biết, đếm đúng số lượng 5
5
5
5
5
5
* Hoạt động 3: Chơi “Tìm đúng nhà”


- Cách chơi: Cho mỗi trẻ 1 thẻ số có số lượng 3, 4 hoặc 5 chấm tròn
- Cho trẻ đi tự do vừa đi vừa hát, khi cô nói tìm đúng nhà trẻ chạy nhanh về nhà dán trên tường có số lượng chấm tròn giống như số lượng chấm tròn có trong thẻ của trẻ. Khi trẻ về nhà rồi cô cùng trẻ kiểm tra đúng chưa

* - Luật chơi bạn nào về nhanh và đúng là chiến thắng
- Tiến hành cho trẻ chơi vài lần
- Kết thúc: Nhận xét tuyên dương
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-05-08 03:16:35 | Thể loại: Làm quen với Toán | Lần tải: 21 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 1.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5., Làm quen với Toán. Mơn: TốnD? t�i: D?m d?n 5 nh?n bi?t s? 5Ch? di?m: Phuong Ti?n Giao ThơngL?p : 4-5 tu?iNg�y D?y: 17/04/ 2019Th?i gian: 20-25 Ph�tGi�o Vi�n Th?c hi?n:Don v? :I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Trẻ biết đếm từ 1-5, nh

https://tailieuhoctap.com/baigianglamquenvoitoan/lam-quen-voi-toan-4-tuoi-dem-den-5.4sq50q.html