Bài 39. Không khí bị ô nhiễm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm - 1
  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm - 2
  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm - 3
  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm - 4
  • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm - 5
Không khí bị ô nhiễm
Không khí sạch và không khí bị ô nhiễm
QUAN SÁT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
Hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch?

Tại sao em biết ?
Hình 1
Hình 3
Hình 4
Hình 2
Không khí trong suốt, không màu,không mùi,
không vị, không có hình dạng nhất định.
Không khí có những tính chất gì?
Thế nào là không khí trong sạch?
Không khí trong sạch là không khí chỉ chứa khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với một tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe con người.
Không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa một trong các loại khói, bụi, khí độc, vi khuẩn quá tỉ lệ cho phép, có hại cho sức khỏe con người và các sinh vật khác.
Thế nào là không khí bị ô nhiễm?
Không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa một trong các loại khói, bụi, khí độc, vi khuẩn quá tỉ lệ cho phép, có hại cho sức khỏe con người và các sinh vật khác.
Không khí trong sạch là không khí chỉ chứa khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với một tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe con người.
NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM
KHÔNG KHÍ
Nhà máy xi măng Anh Sơn
Nhà máy hạt nhân
Thảo
luận
nhóm
4
em.
Em hãy nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ?
Có nhiều nguyên nhân
gây ô nhiễm không
khí, nhưng chủ yếu
là do:
Khí độc
Vi khuẩn
HOẠT ĐỘNG 3
TÁC HẠI CỦA KHÔNG KHÍ
BỊ Ô NHIỄM
Không khí bị ô nhiễm có tác hại gì đối với đời sống của con người và các sinh vật khác ?
Gây bệnh viêm phế quản mãn tính.
Gây bệnh ung thư phổi.
Bụi vào mắt sẽ gây các bệnh về mắt.
Gây khó thở.
- Làm cho các loại cây, hoa, quả không lớn được,…..
TÁC HẠI CỦA KHÔNG KHÍ
BỊ Ô NHIỄM
Gây bệnh viêm phế quản,bệnh phổi mãn tính.
Gây bệnh ung thư phổi
Bụi vào mắt sẽ gây các bệnh về mắt
Gây khó thở
Làm cho các loại cây, hoa, quả,…không lớn được.
BẠN CẦN BIẾT
Khói , khí độc, các loại bụi, vi khuẩn… là những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm.
Không khí được coi là trong sạch khi những thành phần kể trên có trong không khí với một tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe con người.
Trò chơi.
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Không khí sạch là không khí :
A - Trong suốt, không màu, không mùi, không vị
B- Chỉ chứa khói bụi, khí độc, với một tỉ lệ thấp, không làm hại sức khỏe con người.
C- Cả hai ý trên
CHÚC MỪNG
BẠN
CHƯA ĐÚNG
CHƯA ĐÚNG
Liên hệ:
Trồng cây xanh

H?c thu?c m?c B?n c?n bi?t.
Chu?n b? b�i : B?o v? b?u khơng khí trong s?ch.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-05 22:24:15 | Thể loại: Khoa học 4 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 28 | FileSize: 3.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 39. Không khí bị ô nhiễm, Khoa học 4. Không khí bị ô nhiễmKhông khí sạch và không khí bị ô nhiễmQUAN SÁT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Tại sao em biết ?Hình 1Hình 3Hình 4Hình 2Không khí trong suốt, không màu,không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.Không khí có những tính chất gì?Thế nào là không khí trong sạch?Không khí trong sạch là không khí chỉ chứa khói, bụi, khí độc, vi khuẩn với một tỉ lệ thấp, không làm hại đến sức khỏe con người.Không khí bị ô nhiễm là không khí có chứa một trong cá

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-39-khong-khi-bi-o-nhiem.fk030q.html