Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ - 1
  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ - 2
  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ - 3
  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ - 4
  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ - 5
GIÁO ÁN
Lĩnh vực : Phát triển nhận thức (KPKH)
Chủ đề : Phương tiện giao thông
Đề tài : Phương tiện giao thông đường bộ
Lứa tuổi : 4-5 tuổi B1
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CỦA BÉ
HOẠT ĐỘNG 2
BÉ CÙNG TRẢI NGHIỆM
TRẺ TRẢI NGHIỆM ĐI XE ĐẠP
TRẺ TRẢI NGHIỆM ĐI XE ĐẠP
CÁC LOẠI PtGT đường bộ khác
CÁC LOẠI PtGT đường không
CÁC LOẠI PtGT đường thủy
HOẠT ĐỘNG 3
Thử tài các bé
TRÒ CHƠI : TÌM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÔNG CÙNG NHÓM
TRÒ CHƠI : TÌM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÔNG CÙNG NHÓM
TRÒ CHƠI : TÌM CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG KHÔNG CÙNG NHÓM
Đội nào thông minh
TRÒ CHƠI
Đội nào thông minh
TRÒ CHƠI
Đội nào thông minh
TRÒ CHƠI
Bài học đến đây là kết thúc
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-22 20:45:04 | Thể loại: Khám phá Khoa học | Lần tải: 32 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 9.40 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ, Khám phá Khoa học. GIÁO ÁNLĩnh vực : Phát triển nhận thức (KPKH)Chủ đề : Phương tiện giao thôngĐề tài : Phương tiện giao thông đường bộ Lứa tuổi : 4-5 tuổi B1* Hoạt động 1: Gây hứng thú PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CỦA BÉHOẠT

https://tailieuhoctap.com/baigiangkhamphakhoahoc/kham-pha-khoa-hoc-4-tuoi-mot-so-ptgt-duong-bo.wty40q.html