Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10) - 1
  • Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10) - 2
  • Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10) - 3
  • Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10) - 4
  • Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10) - 5
Kính chào Quý thầy cô
về dự giờ thăm lớp 2/1
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả

Kiểm tra bài cũ


Tiết chính tả trước các em học bài gì ?
Bài : Kiểm tra định kì giữa kì I.
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả
Bài cũ: Kiểm tra định kì giữa kì I
Nhận xét bài kiểm tra:
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
- Đoạn văn trên nói về điều gì?
- Đoạn văn trên nói về những ngày lễ.
Bài mới: Ngày lễ
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )
- Hãy kể tên các ngày lễ trong bài?
- Đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày Quốc tế Người cao tuổi
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Bài mới: Ngày lễ
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Bài mới: Ngày lễ
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
- Tên các ngày lễ được viết như thế nào?
- Tên các ngày lễ được viết hoa.
- Những chữ nào trong tên các ngày lễ được viết hoa? Vì sao phải viết hoa những chữ đó?
- Những chữ trong tên các ngày lễ được viết hoa là: Ngày, Quốc, Phụ, Lao, Thiếu, Người. Vì những chữ cái đầu của mỗi bộ phận tên thì phải viết hoa.
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Bài mới: Ngày lễ
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

- Trong bài có những từ nào khó viết?
Bài mới: Ngày lễ
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Bài mới: Ngày lễ
Viết từ khó vào bảng con

Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

- Khi viết nên lùi vào mấy ô từ chỗ sửa lỗi?
- Khi viết chúng ta nên viết lùi vào 2 ô kể từ chỗ sửa lỗi.
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Bài mới: Ngày lễ
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Bài mới: Ngày lễ
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

2. Điền vào chỗ trống c hay k ?
Con …á, con …iến, cây …ầu, dòng …ênh
Bài mới: Ngày lễ
Luyện tập:
C
C
k
k
- Vậy k ghép được với những âm nào?
- K ghép được với những âm: i, e, ê
- Vậy c ghép được với những âm nào?
- Ngoài những âm i, e, ê thì c ghép được với tất cả những âm còn lại
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )
3. b)Điền vào chỗ trống: nghỉ hay nghĩ ?
….học, lo …., ….ngơi, ngẫm….

Bài mới: Ngày lễ
Luyện tập:
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Bài mới: Ngày lễ
Trò chơi: Tiếp sức đồng đội
Chọn những bông hoa đúng để đính vào chỗ trống:
….học, lo ……
….ngơi, ngẫm….

nghỉ hay nghĩ ?
nghỉ
nghỉ
nghĩ
nghĩ
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Điền vào chỗ trống l hay n ?
…o sợ, ăn …o, hoa …an, thuyền …an
Bài mới: Ngày lễ
Trò chơi: Đố bạn
l
l
n
n
Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả ( tập chép )

Bài: Ngày lễ
- Chuẩn bị bài Ông và cháu.
Kính chúc Quý thầy cô
sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-10-26 16:34:33 | Thể loại: KẾ HOẠCH BÀI DẠY | Lần tải: 288 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 0.50 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chính tả Lớp 2 - Bài Ngày Lễ (Tuần 10), KẾ HOẠCH BÀI DẠY. Kính chào Quý thầy côvề dự giờ thăm lớp 2/1Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011Chính tảKiểm tra bài cũ Tiết chính tả trước các em học bài gì ?Bài : Kiểm tra định kì giữa kì I.Thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm

https://tailieuhoctap.com/baigiangkehoachbaiday/chinh-ta-lop-2-bai-ngay-le-tuan-10.50aixq.html