toán lớp 2 bài số bị chia

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • toán lớp 2 bài số bị chia - 1
  • toán lớp 2 bài số bị chia - 2
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: Trình diễn với Power Point
Nghề: tin học văn phòng
Thời gian: 45 phút
Đề số 3
Tạo các slide như hình dưới và tạo các hiệu ứng cho các đối tượng trong slide?
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Ký tên:.......................................
Lớp: THNT – 02
SBD: 21
Yêu mẹ
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Mẹ ơi mẹ Yêu mẹ lắm
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-10-12 22:11:52 | Thể loại: Kể chuyện 2 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 2 | FileSize: 0.13 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng toán lớp 2 bài số bị chia, Kể chuyện 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀGIAO THÔNG VẬN TẢIĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲMÔN: Trình diễn với Power PointNghề: tin học văn phòngThời gian: 45 phútĐề số 3Tạo các slide như hình dưới và tạo các hiệu ứng cho các đối tượ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/toan-lop-2-bai-so-bi-chia.r9b20q.html