kể chuyện bài 2 tuần 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • kể chuyện bài 2 tuần 2 - 1
  • kể chuyện bài 2 tuần 2 - 2
  • kể chuyện bài 2 tuần 2 - 3
  • kể chuyện bài 2 tuần 2 - 4
  • kể chuyện bài 2 tuần 2 - 5
1
Kể chuyện
Kể lại câu chuyện: Có công mài sắt có ngày nên kim
Kiểm tra bài cũ:
Câu chuyện khuyên ta điều gì?
2
12 : 4 = 3
Kể chuyện
Phần thưởng
3
Kể chuyện
Phần thưởng
Kể lại đoạn 1 câu chuyện theo gợi ý sau:
Các việc làm tốt của Na.
- Điều băn khoăn của Na.
4
Kể chuyện
Phần thưởng
Kể lại đoạn 2.
- Cô giáo khen sáng kiến của các bạn.
Các bạn của Na bàn bạc với nhau.
5
Kể chuyện
Phần thưởng
Kể lại đoạn 3.
Lời cô giáo nói.
- Niềm vui của Na, của các bạn và của mẹ.
6
Kể chuyện
Phần thưởng
Kể toàn bộ câu chuyện
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2011-07-29 15:02:30 | Thể loại: Kể chuyện 2 | Lần tải: 86 | Lần xem: | Page: 6 | FileSize: 0.27 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng kể chuyện bài 2 tuần 2, Kể chuyện 2. 1Kể chuyện Kể lại câu chuyện: Có công mài sắt có ngày nên kimKiểm tra bài cũ: Câu chuyện khuyên ta điều gì?212 : 4 = 3Kể chuyệnPhần thưởng 3Kể chuyệnPhần thưởng Kể lại đoạn 1 câu chuyện theo gợi ý sau

https://tailieuhoctap.com/baigiangkechuyen2/ke-chuyen-bai-2-tuan-2.edn8wq.html