Tuần 2. Cái Bống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tuần 2. Cái Bống - 1
  • Tuần 2. Cái Bống - 2
  • Tuần 2. Cái Bống - 3
  • Tuần 2. Cái Bống - 4
  • Tuần 2. Cái Bống - 5

Chào mừng quý thầy cô giáo về dự, giờ thăm lớp !
Lớp
1B
Tập dọc
Người thực hiện: Nguyễn Thị Ánh Hồng
Kiểm tra bài cũ
Bàn tay mẹ
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho
em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy
gầy, xương xương của mẹ.
Câu hỏi
Câu 1: Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?
Trả lời: Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy
Bàn tay mẹ
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho
em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy
gầy, xương xương của mẹ.
Câu hỏi
Câu 2: Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình với đôi bàn tay mẹ ?
Trả lời: Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Bài mới
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
bống bang
Khéo sảy
khéo sàng
đường trơn
mưa ròng.
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao

bc
sảy
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
bc
ròng
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang/
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm./
Mẹ Bống đi chợ đường trơn/
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng./
Đồng dao
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.//
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.//
Đồng dao
Thư giãn
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao
Tìm tiếng trong bài có vần anh
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao

Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống
Nói câu chứa tiếng có vần :
anh
ach
M :
Nước chanh mát và bổ.
Quyển sách này rất hay.
Củng cố


Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018
Tập đọc
Cái Bống

Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
Đồng dao

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Chào các em !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-21 20:02:30 | Thể loại: Học vần 1 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 0.69 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tuần 2. Cái Bống, Học vần 1. Chào mừng quý thầy cô giáo về dự, giờ thăm lớp ! Lớp1BTập dọcNgười thực hiện: Nguyễn Thị Ánh HồngKiểm tra bài cũBàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm choem bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầygầy, xương xương của mẹ.Câu hỏiCâu 1: Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình ?Trả lời: Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em b

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/tuan-2-cai-bong.dbh40q.html