HọC vần lớp1
Trường tiểu học Đại Ân 2 A
Kiểm tra bài cũ
1
2
5
4
3

búp sen

cải bắp

đèn xếp

cá chép

xe đạp
TRÒ CHƠI: HÁI QUẢ
THƯ GIÃN
BÀI MỚI:
a
ap
p
Thứ ngày tháng 2 năm 2020
Bài 90: Ôn tập
Học vần
tháp
ap
ăp
âp
op
ôp
ơp
up
ep
êp
ip
iêp
ươp
Thứ ngày tháng 2 năm 2020
Bài 90: Ôn tập
Học vần
đầy ắp
đón tiếp
ấp trứng
Thứ ngày tháng 2 năm 2020
Bài 90: Ôn tập
Học vần
đón tiếp
ấp trứng
đầy ắp
p
a
ap
ap
ăp
âp
op
ôp
ơp
up
ep
êp
ip
iêp
ươp
đầy ắp đón tiếp ấp trứng
Thứ ngày tháng 2 năm 2020
Bài 90: Ôn tập
Học vần
Luyện viết bảng con
đón tiếp
ấp trứng
Nhìn nhanh - Đọc đúng
Trò chơi
túp lều
hấp tấp
thắp hương
tiếp khách
cây mướp
họp tổ
chép bài
thiếp giấy
đắp đê
Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Trong chùm rễ cỏ
Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ
Đẹp ơi là đẹp.
Kể chuyện:
Ngỗng và Tép
Ngỗng và Tép
Một hôm, nhà nọ có khách. Chợ thì xa, ngưuời vợ bèn bàn với chồng: "Chẳng mấy khi bác ấy đến thăm nhà. Nhà mình đang có đôi Ngỗng, hay là thịt đi một con đãi khách ?"
Đôi vợ chồng Ngỗng nghe đưu?c tin ấy, suốt đêm không ngủ. Con nào cũng muốn chết thay con kia. Chúng cứ bàn với nhau mãi. Ông khách lại là ngưuời có tài nghe đưu?c tiếng nói của loài vật. Cả đêm ông không ngủ vì thưuong cho tình cảnh đôi Ngỗng và quý trọng tình nghĩa vợ chồng của chúng.
Sáng sớm hôm sau, ông khách thức dậy thật sớm. Ngoài cổng đang có ngưuời rao bán Tép. Ông bèn gọi vợ bạn dậy mua Tép. Ông nói là ông chỉ thèm ăn Tép. Chị vợ chiều khách liền mua mớ Tép đãi khách và thôi không giết Ngỗng nữa.
Vợ chồng nhà Ngỗng thoát chết, chúng rất biết ơn Tép. Và cũng từ đấy, chúng không bao giờ ăn Tép nữa.
Ngỗng và Tép
Một hôm, nhà nọ có khách. Chợ thì xa, người vợ bèn bàn với chồng: "Chẳng mấy khi bác ấy đến thăm nhà. Nhà mình đang có đôi Ngỗng, hay là thịt đi một con đãi khách ?"
Đôi vợ chồng Ngỗng nghe được tin ấy, suốt đêm không ngủ. Con nào cũng muốn chết thay con kia. Chúng cứ bàn với nhau mãi. Ông khách lại là người có tài nghe được tiếng nói của loài vật. Cả đêm ông không ngủ vì thương cho tình cảnh đôi Ngỗng và quý trọng tình nghĩa vợ chồng của chúng.
ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình cảm của vợ chồng nhà Ngỗng đã sẵn sàng hi sinh vì nhau.
Đọc sách giáo khoa
Mở sách giáo khoa trang 16 - 17
17
ăp
a
ă
â
o
ô
ơ
u
ôp
op
ơp
âp
ap
up
ep
êp
ip
iêp
ươp
i
ê
e
ươ
p
p

ap
a
p
đầy ắp
đón tiếp
ấp trứng
Cá mè ăn nổi
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Trong chùm rễ cỏ
Con cua áo đỏ
Cắt cỏ trên bờ
Con cá múa cờ
Đẹp ơi là đẹp.
Ngỗng và Tép