Bài 89. iêp, ươp

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 89. iêp, ươp - 1
  • Bài 89. iêp, ươp - 2
  • Bài 89. iêp, ươp - 3
  • Bài 89. iêp, ươp - 4
  • Bài 89. iêp, ươp - 5
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ

Người thực hiện:Trịnh Thị Trang Đài
?
L?p
1C
Môn Tiếng Việt
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.
Kiểm tra bài cũ :
nhân dịp đuổi kịp
iêp
liếp
tấm liếp
iêp
liếp
tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
iêp
ưuơp
tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
giàn muướp
iêp
ưuơp
rau diếp
ướp cá
tiếp nối
nườm nượp
tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
giàn muướp
rau diếp ưuớp cá
tiếp nối nưuờm nưuợp
iêp
ưuơp
Viết bảng
Tiếng Việt:
B
Bài 89 : iêp - ươp
Đội B
Đội A
Trò chơi: Ai nhanh ai gi?i?
Chơi cuướp cờ

tiếp khách

Thiếp mời
mèo mưuớp
Ngày Tết ngưuời và xe cộ đi lại nưuờm nuượp.
Trò chơi: Ai nhanh ai gi?i?

Tiết 2

tấm liếp
iêp
liếp
ưuơp
mưuớp
giàn muướp
rau diếp ưuớp cá
tiếp nối nưuờm nưuợp
iêp
uươp
Nhanh tay thì đưuợc
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cưuớp cờ mà chạy.
Nhanh tay thì đưUợc
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cuướp cờ mà chạy.
Nghề nghiệp của cha mẹ
D?c SGK:
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
và các em học sinh về dự tiết học !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2020-01-11 15:26:23 | Thể loại: Học vần 1 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 28 | FileSize: 16.26 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 89. iêp, ươp, Học vần 1. Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Người thực hiện:Trịnh Thị Trang Đài?L?p1CMôn Tiếng ViệtTiếng dừa làm dịu nắng trưaGọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì ràoĐàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.Kiểm tra bài cũ :nhân dịp đuổi kịp iêpliếptấm liếp iêpliếptấm liếp iêpliếp ưuơpmưuớp iêp ưuơptấm liếp iêpliếp ưuơpmưuớpgiàn muướp iêp ưuơprau diếpướp cátiếp nốinườm nượptấm liếp iêp liếp ưuơp mưuớpgiàn muướprau diếp ưuớp cátiếp nối nưuờm nưuợp iêp ưuơpViết bảngTiếng Việt:BBài 8

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-89-iep-uop.f4z80q.html