Bài 56. uông, ương

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 56. uông, ương - 1
  • Bài 56. uông, ương - 2
  • Bài 56. uông, ương - 3
  • Bài 56. uông, ương - 4
  • Bài 56. uông, ương - 5
Tiết 1
Kiểm tra bài cũ
Thứ ngày tháng năm 20
Học vần
Bài 56: uụng , uong
uông
chuông
quả chuông
uông
chuông
ương
đường
quả chuông
Thứ ngày tháng năm 20
Học vần
Bài 56:uụng , uong
Thứ ngày tháng năm 20
Học vần
Bài 56: uụng , uong
uông
chuông
ương
đường
quả chuông
con đường
rau muống
nhà trường
luống cày
nương rẫy
ương
uông
uông
ương
rau muống
uông
luống cày
rau muống
nhà trường
luống cày
nương rẫy
ương
uông
uông
ương


uông ưuơng
chuông đường quả chuông con đường
Bài 18: uông - ương
rau muống nhà trường
luống cày nương rẫy
Tiết 2


uông ưuơng
chuông đuờng quả chuông con đưuờng
Bài 18: uông - ương
rau muống nhà trưuờng
luống cày nưuơng rẫy
Nắng đã lên. Lúa trên nương đã chín. Trai gái bản mường cùng vui vào hội.
Nắng đã lên. Lúa trên nuơng đã chín. Trai gái bản mường cùng vui vào hội.
Nắng đã lên. Lúa trên nuơng đã chín . Trai gái bản mường cùng vui vào hội.
Đồng ruộng
uông
uông hay ương?
quê h ..
b.. chuối
r.. bậc thang
chim m ..
uông
uông
uông
.
ương
uông hay ương?
cái gi.........
h .. d ..
đại d ....
nh ..... nhịn
ương
ương
ương
ương
ương
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 00:47:33 | Thể loại: Học vần 1 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 33 | FileSize: 9.95 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 56. uông, ương, Học vần 1. Tiết 1Kiểm tra bài cũThứ ngày tháng năm 20Học vầnBài 56: uụng , uong uông chuông quả chuông uông chuông ương đườngquả chuôngThứ ngày tháng năm 20Học vầnBài 56:uụng , uongThứ ngày tháng năm 20Học vầnBài 56: uụng , uong uông chuông ương đườngquả chuôngcon đườngrau muốngnhà trườngluống càynương rẫyươnguônguôngươngrau muốnguôngluống càyrau muốngnhà trườngluống càynương rẫyươnguônguôngương uông ưuơng chuông đường quả chuông con đườngBài 18: uông - ương rau muống nhà trườngluống cày nương rẫyTiết 2 uô

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-56-uong-uong.dl030q.html