NaOH

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • NaOH - 1
  • NaOH - 2
  • NaOH - 3
  • NaOH - 4
  • NaOH - 5
Nêu tính chất hoá học của bazơ.
Viết phương trình hoá học minh hoạ.-Trong đó bazơ kiềm có những tính chất nào? Bazơ không tan có những tính chất nào?
I. Tính chất vật lí:

Natri hiđroxit là chất rắn không màu , hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước.
- Dung dịch natri hiđroxit nhờn, ăn mòn da, giấy, vải ( xut ăn da).

II. Tính chất hoá học:

NaOH có những tính chất hoá học của bazơ tan:
1.Làm đổi màu chất chỉ thị.
dd NaOH làm quỳ tím đổi sang màu xanh, làm phenolphtalein không màu đổi sang màu đỏ.
2. dd NaOH + axit Muối + Nước
3. dd NaOH + Oxit axit Muối + Nước
Ngoài ra NaOH còn tác dụng được với dd muối.
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.
- Sản xuất tơ nhân tạo.
- Sản xuất giấy.
- Làm sạch quặng trong sản xuất nhôm.
- Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành công nghiệp khác.
IV. Sản xuất natri hiđroxit
Bài tập:
1. Cho các chất N2O5, H2O, H2SO4, P2O5.
NaOH tác dụng được với chất nào? Viết PTHH.
2. Trong PTN có những chất sau: CaO, Na2CO3, H2O. Từ những chất đã cho hãy viết PTHH điều chế NaOH.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-05-01 09:56:13 | Thể loại: Hóa học 9 | Lần tải: 14 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 0.58 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng NaOH, Hóa học 9. Nêu tính chất hoá học của bazơ.Viết phương trình hoá học minh hoạ.-Trong đó bazơ kiềm có những tính chất nào? Bazơ không tan có những tính chất nào?I. Tính chất vật lí:Natri hiđroxit là chất rắn không

https://tailieuhoctap.com/baigianghoahoc9/naoh.j6xauq.html