Bài 7. Bài thực hành 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
XyPaChao - http://banvatui.com
Trang bìa
Trang bìa:
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 Dụng cụ hoá chất
:
Thí nghiệm 1:
Sự lan toả của amoniac:
Thí nghiệm 2:
Sự lan toả của kali pemangnat ( thuốc tím) trong nước:
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 19:35:09 | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 8.03 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Bài 7. Bài thực hành 2, Hóa học 8. XyPaChao - http://banvatui.com Trang bìa Trang bìa: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 Dụng cụ hoá chất : Thí nghiệm 1: Sự lan toả của amoniac: Thí nghiệm 2: Sự lan toả của kali pemangnat ( thuốc tím) trong nước:

https://tailieuhoctap.com/baigianghoahoc8/bai-7-bai-thuc-hanh-2.cww10q.html