Toan 2 tuần 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toan 2 tuần 12 - 1
  • Toan 2 tuần 12 - 2
  • Toan 2 tuần 12 - 3
  • Toan 2 tuần 12 - 4
  • Toan 2 tuần 12 - 5
LỚP 2A KÍNH CHÀO
QUÝ THẦYCÔ
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Toán
BÀI CŨ
Chọn chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1: Kết quả của phép tính 63 – 24
là bao nhiêu?
A. 49
B. 39
C. 89
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Toán
Chọn chữ cái trước đáp án đúng:
BÀI CŨ
Câu 2: Tìm x, biết x – 18 = 9
A. x = 9
B. x = 17
C. x = 27
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Toán
Chọn chữ cái trước đáp án đúng:
BÀI CŨ
Câu 3: 18 dm = …… cm?
A. 180 cm
B. 108 cm
C. 18 cm
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
13 – 4 = 9
13 – 5 = 8
13 – 6 = 7
13 – 7 = 6
13 – 8 = 5
13 – 9 = 4
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 2: Đặt tính rồi tính
63 - 35
93 - 46
73 - 29
83 - 27
33 - 8
43 - 14
63
35
-
28
93
46
47
-
73
29
44
-
83
27
56
33
8
25
-
43
14
29
-
-
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009
Toán
Luyện tập
Bài 4: Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?
Bài 4: Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát
cho học sinh 48 quyển vở.
Tóm tắt
Cô giáo có : 63 quyển vở
Đã phát : 48 quyển vở
Còn : …quyển vở?
Bài giải
Số quyển vở cô giáo còn lại là:
63 – 48 = 15 ( quyển vở)
Đáp số: 15 quyển vở
1
2
3
4
13 – 6 =
7
53 - 18 =
35
Cảm ơn quý thầy cô
và các em học sinh
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-10-29 08:35:20 | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 1.01 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Toan 2 tuần 12, Hóa học. LỚP 2A KÍNH CHÀO QUÝ THẦYCÔThứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009ToánBÀI CŨChọn chữ cái trước đáp án đúng:Câu 1: Kết quả của phép tính 63 – 24 là bao nhiêu?A. 49B. 39C. 89Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009Toá

https://tailieuhoctap.com/baigianghoahoc/toan-2-tuan-12.hiezuq.html